Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 6/2004

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Perjantai 6.2.2004

Valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista

VN 1/2004 vp

Asia on loppuun käsitelty

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Torstai 5.2.2004

Hallituksen esitys tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta sekä muutoksenhaku- ja vireillepanooikeudesta ympäristöasioissa tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laeiksi eräiden ympäristön käyttöön vaikuttavien hankkeiden käsittelystä lunastusmenettelyssä ja ydinenergialain muuttamisesta

HE 165/2003 vp

Ympäristövaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan, Lakivaliokuntaan, Maa- ja metsätalousvaliokuntaan, Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys Astrofysiikan yhteistyösopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 166/2003 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi vahingonkorvauslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 167/2003 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi poliisikoulutuksesta sekä laeiksi poliisin hallinnosta annetun lain ja poliisilain 7 §:n muuttamisesta

HE 168/2003 vp

Hallintovaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi PallasYllästunturin kansallispuistosta sekä eräiden luonnonsuojelualueiden perustamisesta valtionmaille annetun lain muuttamisesta

HE 169/2003 vp

Ympäristövaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

HE 170/2003 vp

Ympäristövaliokuntaan

Hallituksen esitys öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kansainvälisen korvausrahaston perustamisesta vuonna 1992 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 2003 pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta ja merilain 10 luvun 18 §:n muuttamisesta

HE 171/2003 vp

Ympäristövaliokuntaan, Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Tšekin, Viron, Latvian, Liettuan, Unkarin, Puolan, Slovenian ja Slovakian kansalaisten ansiotyön edellytyksistä

HE 172/2003 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Libanonin tasavallan välisen Euro-Välimeriassosiaatiosopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 173/2003 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Algerian demokraattisen kansantasavallan välisen Euro-Välimeri-assosiaatiosopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 174/2003 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi kiinteistönmuodostamislain ja kiinteistörekisterilain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 175/2003 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain sekä kolttalain muuttamisesta

HE 176/2003 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys Moldovan kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 177/2003 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys Uzbekistanin kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen ja lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 178/2003 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys Valko-Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen ja lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 179/2003 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä annetun lain ja luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta

HE 180/2003 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi työsuojeluhallinnosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

HE 181/2003 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Perjantai 6.2.2004

Pohjoismaiden Neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2002

K 16/2003 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan, jolle muut erikoisvaliokunnat voivat antaa toimialaansa koskevan lausunnon 31.3.2004 mennessä

MUUTA

Maanantai 2.2.2004

Vaaleja

Puhemiehen ja kahden varapuhemiehen vaali

Puhemieheksi valittiin Paavo Lipponen/sd, I varapuhemieheksi Markku Koski/kesk, II varapuhemieheksi Ilkka Kanerva/kok

Tiistai 3.2.2004

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta suuren valiokunnan varajäsenyydestä edustaja Jari Koskinen, ulkoasiainvaliokunnan varajäsenyydestä edustaja Ville Itälä, lakivaliokunnan varajäsenyydestä edustaja Ahti Vielma ja ympäristövaliokunnan varajäsenyydestä edustaja Martin Saarikangas. Tilalle valittiin suuren valiokunnan varajäseneksi edustaja Kimmo Sasi, ulkoasiainvaliokunnan varajäseneksi edustaja Bjarne Kallis, lakivaliokunnan varajäseneksi edustaja Päivi Räsänen ja ympäristövaliokunnan varajäseneksi edustaja Leena Rauhala.

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan jäsenyydestä pyysi vapautusta edustaja Ville Itälä, tilalle valittiin perjantaina jäseneksi edustaja Jari Vilén.

Keskiviikko 4.2.2004

Ulkopuolella päiväjärjestyksen

Pääministerin ilmoitus hallituksen politiikasta vuonna 2004 ja keskeisimmistä eduskunnalle annettavista esityksistä

PI 1/2004 vp

Keskustelu päättynyt

Perjantai 6.2.2004

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan vaali

SUURI VALIOKUNTA

U 68/2003 vp ehdotuksesta asetuksiksi (rajaliikenne maaulkorajoilla ja väliaikaisilla maaulkorajoilla)

Hallintovaliokuntaan

U 69/2003 vp ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (korko- ja rojaltidirektiivin muuttaminen)

Valtiovarainvaliokuntaan

U 70/2003 vp ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (yhteisön autonomiset tariffikiintiöt; kalastustuotteet)

Valtiovarainvaliokuntaan

U 1/2004 vp ehdotuksesta komission asetukseksi (esite) (Aiemmin käsitelty tunnuksella E 96/2003 vp)

Talousvaliokuntaan

U 2/2004 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (ajokorttidirektiivi)

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.