Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 43/2003

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Torstai 23.10

Hallituksen esitys Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä Pohjoiskalotin koulusäätiötä koskevan sopimuksen hyväksymisestä

HE 97/2003 vp, TyVM 4/2003 vp

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 21.10.

Hallituksen esitys laeiksi Varustamoliikelaitoksesta, Luotsausliikelaitoksesta ja Merenkulkulaitoksesta

HE 38/2003 vp, LiVM 2/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys luotsauslaiksi

HE 39/2003 vp, LiVM 3/2003 vp

Hyväksyttiin

Perjantai 24.10.2003

Hallituksen esitys laiksi talousneuvostosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

HE 72/2003 vp, PeVM 3/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Azerbaidzhanin tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 18/2003 vp, UaVM 8/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 2004

HE 54/2003 vp, VaVM 12/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

HE 51/2003 vp, VaVM 14/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta

HE 52/2003 vp, VaVM 15/2003 vp

Hyväksyttiin

Lakialoite laiksi järjestyslain 14 §:n muuttamisesta

LA 124/2003 vp, HaVM 5/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 25 §:n muuttamisesta

HE 66/2003 vp, StVM 13/2003 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

TyVM 5/2003 vp - HE 98/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain, työttömyysturvalain 14 luvun 3 §:n, työttömyyskassalain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Lakeihin ehdotetaan otettaviksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain määräaikaisen siirtymäsäännöksen korvaavat säännökset työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen osallistuville maksettavan perustuen, siihen liittyvien lapsikorotusten ja ylläpitokorvausten sekä Kansaneläkelaitoksen maksamien muiden ylläpitokorvausten rahoituksesta. Etuuksien rahoitusta ei muutettaisi, mutta ansiotukena maksettavan koulutustuen valtionosuuteen liittyviä menettelyjä muutettaisiin siten, että työministeriön sijasta työttömyysvakuutusrahasto vahvistaisi ja maksaisi työttömyyskassoille valtionosuuden kuukausiennakot.

Valiokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström 432 2670).

TyVM 4/2003 vp - HE 97/2003 vp Hallituksen esitys Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä Pohjoiskalotin koulutussäätiötä koskevan sopimuksen hyväksymisestä

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä joulukuussa 2002 solmitun sopimuksen, joka koskee Pohjoiskalotin koulutussäätiötä. Sopimuksen mukaan Pohjoiskalotin koulutussäätiö järjestää työvoimapoliittista aikuiskoulutusta pääasiassa Suomen, Norjan ja Ruotsin pohjoiskalottialueita varten.

Valiokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström 432 2670).

UaVM 9/2003 vp - HE 25/2003 vp Hallituksen esitys Kirgisian tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Sopimuksen tarkoituksena on selkiinnyttää erityisesti sijoituksia koskevia oikeudellisia perusteita maiden välillä sekä edistää ja tiivistää taloudellista yhteistyötä Kirgisian tasavallan kanssa. Sopimuksen avulla halutaan varmistaa suotuisat edellytykset toisen sopimuspuolen kansalaisten ja yritysten sijoituksille toisessa sopimusmaassa sekä tunnustetaan tarve suojella niitä.

Valiokunta hyväksyi lakiehdotuksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Raili Lahnalampi 432 2057).

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Keskiviikko 22.10.

Laki rikoslain 8 luvun 2 §:n muuttamisesta

LA 93/2003 vp (Päivi Räsänen /kd)

Lakivaliokuntaan

Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

LA 95/2003 vp (Kimmo Kiljunen /sd ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

LA 115/2003 vp (Sari Sarkomaa /kok ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Talousarvioaloitteet

TAA 1-906/2003 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Torstai 23.10.

Laki kansalaisuuslain 29 §:n muuttamisesta

LA 111/2003 vp (Tuija Nurmi /kok ym.)

Perustuslakivaliokuntaan

Laki lapsilisälain 7 §:n ja toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

LA 130/2003 vp (Virpa Puisto /sd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki opintotukilain 14 a §:n muuttamisesta

LA 131/2003 vp (Unto Valpas /vas ym.)

Sivistysvaliokuntaan

Silmälasien arvonlisäveron alentaminen

LTA 63/2003 vp (Tuija Nurmi /kok)

Valtiovarainvaliokuntaan

Määrärahan osoittaminen lasten ja nuorten psykiatriseen kuntoutukseen

LTA 64/2003 vp (Outi Ojala /vas ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Määrärahan osoittaminen haja-asutusalueiden vähittäiskauppojen investointitukeen

LTA 65/2003 vp (Erkki Pulliainen /vihr ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

SUURI VALIOKUNTA

Perjantai 24.10.2003

U 46/2003 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (kuluttajansuojaviranomaisten yhteistyö)

Talousvaliokuntaan

U 47/2003 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (lainvalinta sopimussuhteen ulkopuolella)

Lakivaliokuntaan

U 48/2003 vp komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tietyistä munien kaupan pitämisen vaatimuksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1907/90 muuttamisesta (kananmunien kaupan pitämistä koskevien vaatimusten muuttaminen)

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

MUUTA

Perjantai 24.10.

Maa- ja metsätalousvaliokunnan varajäsenyydestä edustaja Merikukka Forsiukselle ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan varajäsenyydestä edustaja Tarja Cronbergille on myönnetty ero valiokuntien uudelleen järjestelyä varten.

Viikolla 44 eduskunnassa ei ole täysistuntoja.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.