Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 21/2003

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 20.5.2003

Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (ministerit Pekkarinen, Haatainen ja Lehtomäki)

VN 2/2003 vp

Asia on loppuun käsitelty

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Perjantai 23.5.2003

Hallituksen esitys laiksi rikoslain muuttamisesta

HE 2/2003 vp, LaVM 1/2003 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

StVM 1/2003 vp - HE 3/2003 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 10 luvun 5 §:n 2 momentin muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalain koulutuspäivärahan määrää koskevaa säännöstä muutettavaksi. Ehdotuksen mukaan koulutuspäivärahaan, jota maksetaan työmarkkinatuen suuruisena, ei sovellettaisi työmarkkinatuen tarveharkintaa koskevia säännöksiä.

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun se on hyväksytty.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067 )

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 20.5.2003

Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 10 luvun 5 §:n 2 momentin muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 3/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2002

Kertomus K 8/2003 vp

Talousvaliokuntaan

Laki opintotukilain 27 §:n 5 momentin kumoamisesta

Lakialoite LA 5/2003 vp (Astrid Thors /r)

Sivistysvaliokuntaan

Laki tuloverolain 64 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 9/2003 vp (Irja Tulonen / kok ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki sairausvakuutuslain 22 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 11/2003 vp (Päivi Räsänen /kd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki Suomen perustuslain 12 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 29/2003 vp (Päivi Räsänen /kd ym.)

Perustuslakivaliokuntaan

Laki kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain muuttamisesta

Lakialoite LA 30/2003 vp (Päivi Räsänen /kd ym.)

Sivistysvaliokuntaan

Laki työntekijäin eläkelain 9 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 31/2003 vp (Irja Tulonen / kok ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki kirjanpitolain ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Lakialoite LA 32/2003 vp (Suvi Lindén /kok ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Keskiviikko 21.5.2003

Laki arvonlisäverolain 3 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 12/2003 vp (Leena Harkimo /kok ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki koululaisten aamu- ja iltapäivähoidosta

Lakialoite LA 14/2003 vp (Christina Gestrin /r)

Sivistysvaliokuntaan

Laki rikoslain 20 luvun ja pakkokeinolain 5 a luvun 2 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 16/2003 vp (Hanna-Leena Hemming /kok ym.)

Lakivaliokuntaan

Laki opintotukilain 14 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 17/2003 vp (Toimi Kankaanniemi /kd ym.)

Sivistysvaliokuntaan

Yritystoiminnan tukemisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 18/2003 vp (Toimi Kankaanniemi /kd ym.)

Talousvaliokuntaan

Laki perusopetuslain 32 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 20/2003 vp (Raija Vahasalo /kok ym.)

Sivistysvaliokuntaan

Laki pelastustoimilain muuttamisesta

Lakialoite LA 28/2003 vp (Lauri Oinonen /kesk ym.)

Hallintovaliokuntaan

Perjantai 23.5.2003

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2002

K 7/2003 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki sosiaalihuoltolain 27 a ja 27 b §:n sekä kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain 2 §:n muuttamisesta

LA 13/2003 vp (Leena Rauhala /kd)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

LA 21/2003 vp (Leena Rauhala /kd)

Sivistysvaliokuntaan

MUUTA

siksi 2004-2007 valitut valtiontilintarkastajat ovat 14.5.2003 valinneet puheenjohtajakseen ed. Virpa Puiston/sd ja varapuheenjohtajakseen ed. Jere Lahden/kok

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.