Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 19/2003

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 6.5.2003

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2002

K 4/2003 vp

Perustuslakivaliokuntaan, Ulkoasiainvaliokuntaan + muut erikoisvaliokunnat

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2002

K 5/2003 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki hautaustoimilain 6 §:n muuttamisesta

LA 2/2003 vp (Matti Väistö /kesk)

Hallintovaliokuntaan

Laki hautaustoimilain 6 §:n muuttamisesta

LA 4/2003 vp (Nils-Anders Granvik /r ym.)

Hallintovaliokuntaan

Laki hautaustoimilain 6 §:n muuttamisesta

LA 8/2003 vp (Petri Salo /kok ym.)

Hallintovaliokuntaan

Laki hautaustoimilain 6 §:n muuttamisesta

LA 19/2003 vp (Toimi Kankaanniemi /kd ym.)

Hallintovaliokuntaan

Perjantai 9.5.2003

Laki opintotukilain 27 §:n 5 momentin kumoamisesta

LA 5/2003 vp (Astrid Thors /r)

Laki tuloverolain 64 §:n muuttamisesta

LA 9/2003 vp (Irja Tulonen /kok ym.)

Laki tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta

LA 10/2003 vp (Sari Sarkomaa /kok ym.)

MUUTA

Tiistai 6.5.2003

Valiokuntapaikkojen järjestelyjä varten talousvaliokunnan jäseneksi valitun ed. Kivirannan tilalle valitaan uusi varajäsen talousvaliokuntaan, sekä valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta
suuren valiokunnan jäsenyydestä ed. Leppä ja
perustuslakivaliokunnan jäsenyydestä ed. Nousiainen.

Valiokunnat ovat valinneet puheenjohtajia ja varapuheenjohtajia seuraavasti:
suuri valiokunta puheenjohtajaksi ed. Ville Itälän ja varapuheenjohtajaksi ed. Hannu Takkulan,

perustuslakivaliokunta puheenjohtajaksi ed. Kimmo Sasin,

ulkoasiainvaliokunta puheenjohtajaksi ed. Liisa Jaakonsaaren,

valtiovarainvaliokunta varapuheenjohtajaksi ed. Matti Ahteen,

maa- ja metsätalousvaliokunta puheenjohtajaksi ed. Sirkka-Liisa Anttilan,

puolustusvaliokunta puheenjohtajaksi ed. Kauko Juhantalon,

sivistysvaliokunta puheenjohtajaksi ed. Kaarina Drombergin,

sosiaali- ja terveysvaliokunta puheenjohtajaksi ed. Valto Kosken,

talousvaliokunta puheenjohtajaksi ed. Jouko Skinnarin ja varapuheenjohtajaksi ed. Jari Lepän

sekä

työelämä- ja tasa-arvovaliokunta puheenjohtajaksi ed. Jukka Gustafssonin.

Keskiviikko 7.5.2003

Valiokuntien täydennysvaleissa on valittu:
suuren valiokunnan jäseneksi ed. Laukkanen,
perustuslakivaliokunnan jäseneksi ed. Pentti ja
talousvaliokunnan varajäseneksi ed. Rundgren.

työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on valinnut puheenjohtajakseen

ed. Jukka Gustafssonin.

Perjantai 9.5.2003

Eduskunnan valitsemat toimielimet ovat valinneet puheenjohtajia ja varapuheenjohtajia seuraavasti:

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunta varapuheenjohtajakseen ed. Sirkka-Liisa Anttilan,
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta puheenjohtajakseen ed. Ilkka Kanervan ja varapuheenjohtajakseen ed. Kimmo Kiljusen,

Kansaneläkelaitoksen valtuutetut puheenjohtajakseen ed. Maija Perhon ja varapuheenjohtajakseen ed. Pirkko Peltomon,

Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto puheenjohtajakseen ed. Markku Laukkasen ja varapuheenjohtajakseen ed. Jouni Backmanin.

SUURI VALIOKUNTA

U 10/2003 vp ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (immateriaalioikeuksien turvaaminen)

Valtiovarainvaliokuntaan

U 11/2003 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (rehu- ja elintarvikevalvonta-asetus)

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.