Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 8/2003

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Maanantai 17.2.2003

Hallituksen esitys laiksi valtioneuvostosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 270/2002 vp, PeVM 13/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 54/2002 vp, PeVM 14/2002 vp,

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi Kainuun hallintokokeilusta

HE 198/2002 vp, HaVM 24/2002 vp, (mietintöön sisältyy yksi §-vastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi väestötietolain ja henkilökorttilain muuttamisesta

HE 236/2002 vp, HaVM 25/2002 vpm, TPA 228/2000 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 93/2002 vp, HaVM 26/2002 vp, 173/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi tullilain muuttamisesta

HE 95/2002 vp, HaVM 27/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi turvallisuuden edistämistä yleisillä paikoilla koskevien säännösten uudistamiseksi

HE 20/2002 vp, HaVM 28/2002 vp,

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys hallintolaiksi ja laiksi hallintolainkäyttölain muuttamisesta

HE 72/2002 vp, HaVM 29/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys pelastuslaiksi ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

HE 192/2002 vp, HaVM 30/2002 vp

LA, 182/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi kunnallisesta viranhaltijasta ja laiksi kuntalain muuttamisesta

HE 196/2002 vp, HaVM 31/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta

HE 157/2002 vp, MmVM 17/2002 vp, (mietintöön sisältyy tekstivastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

HE 158/2002 vp, MmVM 18/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi esitutkintalain ja pakkokeinolain sekä eräiden näihin liittyvien lakien muuttamisesta

HE 52/2002 vp, LaVM 31/2002 vp, (mietintöön sisältyy kaksi §-vastalausetta)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys rikosoikeudellista vanhentumista koskevien säännösten uudistamiseksi

HE 45/2001 vp, LaVM 33/2002 vp, (mietintöön sisältyy vastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi ulosottolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 216/2001 vp, LaVM 34/2002 vp, (mietintöön sisältyy yksi §-vastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys rautatielaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 162/2002 vp, LiVM 27/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi perusopetuslain, lukiolain ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain sekä ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 11 ja 16 §:n muuttamisesta

HE 205/2002 vp, SiVM 18/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

HE 49/2002 vp, SuVM 1/2002 vp, StVM 59/2002 vp, (mietintöön sisältyy kaksi §-vastalausetta)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi sähkömarkkinalain sekä maakaasumarkkinalain 4 luvun 6 §:n muuttamisesta

HE 218/2002 vp, TaVM 29/2002 vp

Hyväksyttiin

Tiistai 18.2.2003

Hallituksen esitys laiksi autoverolain muuttamisesta

HE 271/2002 vp, VaVM 46/2002 vp, (mietintöön sisältyy yksi §-vastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys ammattikorkeakoululaiksi ja laiksi ammatillisesta opettajankoulutuksesta

HE 206/2002 vp, SiVM 19/2002 vp, (mietintöön sisältyy yksi §-vastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys eläkelainsäädännön muuttamiseksi

HE 242/2002 vp, StVM 58/2002 vp, (mietintöön sisältyy kolme §-vastalausetta)

Hyväksyttiin

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.