Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 11/2002

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 12.3.2002

Hallituksen esitys laiksi eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain muuttamisesta

HE 10/2002 vp, StVM 4/2002 vp

Hyväksyttiin

Perjantai 15.3.2002

Hallituksen esitys laiksi vaalilain muuttamisesta

HE 1/2002 vp, PeVM 4/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys korkotuettua osaomistusasuntojärjestelmää koskevaksi lainsäädännöksi

HE 221/2001 vp, YmVM 2/2002 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

HaVM 2/2002 vp - HE 2/2002 vp Hallituksen esitys laeiksi kirkkolain sekä kirkon keskusrahastosta annetun lain 1 ja 9 a §:n muuttamisesta

Kirkkolakiin ehdotetaan otettavaksi säännös perinteiseen kirkolliseen arvonimikäytäntöön kuuluvasta piispan ja tuomiokapitulin oikeudesta myöntää eräitä arvonimiä. Seurakuntien avustusjärjestelmän kehittämiseksi ehdotetaan muutoksia kirkkolakiin ja kirkon keskusrahastosta annettuun lakiin. Kirkon keskusrahaston varoja voitaisiin käyttää vähävaraisten seurakuntien tukemisen lisäksi myös seurakuntien yhteistoiminnan ja seurakuntarakenteen kehittämiseen.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto 432 2080).

TaVM 2/2002 vp - HE 7/2002 vp Hallituksen esitys laeiksi ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain ja tilintarkastuslain 1 §:n muuttamisesta

Lakiin lisätään tilintarkastusta ja tilintarkastajien ilmoitusvelvollisuutta koskevat säännökset sekä muutetaan ja täydennetään tilinpäätöstä koskevia säännöksiä.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen 432 2052).

UaVM 3/2002 vp - HE 223/2001 vp Hallituksen esitys Bulgarian kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Eurooppa-sopimus kattaa vapaakaupan ohella poliittisen vuoropuhelun Bulgarian ja Euroopan unionin välillä. Se sisältää myös määräyksiä muun muassa työvoiman liikkuvuudesta, yritysten perustamisesta, palvelujen kaupasta, maksuista ja pääomista.

Ulkoasiainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Antti Pelttari 432 2060).

UaVM 6/2002 vp - HE 226/2001 vp Hallituksen esitys Slovakian kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Eurooppa-sopimus kattaa vapaakaupan ohella poliittisen vuoropuhelun Slovakian ja Euroopan unionin välillä. Se sisältää myös määräyksiä muun muassa työvoiman liikkuvuudesta, yritysten perustamisesta, palvelujen kaupasta, maksuista ja pääomista.

Ulkoasiainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Antti Pelttari 432 2060).

UaVM 4/2002 vp - HE 224/2001 vp Hallituksen esitys Puolan kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Eurooppa-sopimus kattaa vapaakaupan ohella poliittisen vuoropuhelun Puolan ja Euroopan unionin välillä. Se sisältää myös määräyksiä muun muassa työvoiman liikkuvuudesta, yritysten perustamisesta, palvelujen kaupasta, maksuista ja pääomista.

Ulkoasiainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Antti Pelttari 432 2060).

UaVM 5/2002 vp - HE 225/2001 vp Hallituksen esitys Romanian kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Eurooppa-sopimus kattaa vapaakaupan ohella poliittisen vuoropuhelun Romanian ja Euroopan unionin välillä. Se sisältää myös määräyksiä muun muassa työvoiman liikkuvuudesta, yritysten perustamisesta, palvelujen kaupasta, maksuista ja pääomista.

Ulkoasiainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Antti Pelttari 432 2060).

UaVM 7/2002 vp - HE 227/2001 vp Hallituksen esitys Tshekin kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Eurooppa-sopimus kattaa vapaakaupan ohella poliittisen vuoropuhelun Tshekin ja Euroopan unionin välillä. Se sisältää myös määräyksiä muun muassa työvoiman liikkuvuudesta, yritysten perustamisesta, palvelujen kaupasta, maksuista ja pääomista.

Ulkoasiainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Antti Pelttari 432 2060).

UaVM 8/2002 vp - HE 228/2001 vp Hallituksen esitys Unkarin kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Eurooppa-sopimus kattaa vapaakaupan ohella poliittisen vuoropuhelun Unkarin ja Euroopan unionin välillä. Se sisältää myös määräyksiä muun muassa työvoiman liikkuvuudesta, yritysten perustamisesta, palvelujen kaupasta, maksuista ja pääomista.

Ulkoasiainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Antti Pelttari 432 2060).

UaVM 9/2002 vp - HE 11/2002 vp Hallituksen esitys Euroopan unionin tulevaisuutta käsittelevän valmistelukunnan rahoittamisesta ja sen varainhoitoa koskevia säännöksiä koskevan Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöksen hyväksymisestä sekä laiksi Euroopan unionin tulevaisuutta käsittelevän valmistelukunnan rahoittamista ja sen varainhoitoa koskevia säännöksiä koskevan Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Euroopan unionin tulevaisuutta käsittelevän valmistelukunnan (konventin) rahoittamista ja sen varainhoitoa koskevia säännöksiä koskevan EU:n jäsenvaltioiden hallitusten edustajien tekemän päätöksen. Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöksessä määrätään erityisen yhteisöjen talousarvion ulkopuolisen rahaston perustamisesta konventin rahoittamista ja taloudenhoitoa varten sekä kyseisen rahaston talousarviosta ja taloudenhoidosta sekä sen oikeudellisesta asemasta.

Ulkoasiainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Antti Pelttari 432 2060).

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 12.3.2002

Hallituksen esitys laeiksi kuluttajansuojalain sekä takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain muuttamisesta

HE 14/2002 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta

HE 15/2002 vp

Liikennevaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi liikennevahinkolautakunnasta ja liikennevakuutuslain muuttamisesta

HE 16/2002 vp

Liikennevaliokuntaan

MUUTA

Perjantai 15.3.2002

Eduskunta äänesti Suomen Keskustan alkuunpanemasta välikysymyksestä (VK 1/2002 vp) ja antoi hallitukselle luottamuslauseen äänin 121-53.

Keskustelu lääkäripalvelujen saatavuudesta käytiin eduskunnassa keskiviikkona 13. maaliskuuta pidetyssä täysistunnossa.

SUURI VALIOKUNTA

Perjantai 15.3.2002

U 9/2002 vp ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (edellytyksistä, joiden täyttyessä kolmansien maiden kansalaiset voivat matkustaa vapaasti jäsenvaltioiden alueella enintään kolmen kuukauden ajan, erityisen matkustusluvan käyttöön ottamisesta ja maahantulon edellytysten vahvistamisesta enintään kuuden kuukauden matkaa varten)

Hallintovaliokuntaan

U 10/2002 vp ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (oikeusapu rajat ylittävissä riita-asioissa)

Lakivaliokuntaan

U 11/2002 vp ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (liikenteen biopolttoaineiden valmisteveroalennukset)

Valtiovarainvaliokuntaan ja Ympäristövaliokuntaan

U 12/2002 vp ehdotuksesta neuvoston päätökseksi kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehdyn Rotterdamin yleissopimuksen hyväksymisestä Euroopan yhteisön puolesta sekä ehdotuksesta neuvoston asetukseksi vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista (Rotterdamin sopimus vaarallisista kemikaaleista ja torjunta-aineista)

Ympäristövaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.