Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 10/2002

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 5.3.2002

Hallituksen esitys laiksi eduskunnan oikeusasiamiehestä

HE 202/2001 vp, PeVM 2/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta

HE 245/2001 vp, MmVM 1/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 §:n sekä kolttalain 68 §:n muuttamisesta

HE 243/2001 vp, MmVM 2/2002 vp

Hyväksyttiin

Perjantai 8.3.2002

Hallituksen esitys laiksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

HE 213/2001 vp, SiVM 1/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi vakuutuskassalain ja eläkesäätiölain 6 §:n muuttamisesta

HE 250/2001 vp, TaVM 1/2002 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

UaVM 2/2002 vp - HE 239/2001 vp Hallituksen esitys Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Afrikan välisen kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Sopimus kattaa vapaakaupan ohella poliittisen vuoropuhelun Etelä-Afrikan ja Euroopan unionin välillä. Se sisältää myös määräyksiä muun muassa kaupan liitännäistoimista, taloudellisesta yhteistyöstä ja yhteistyöstä tieteen, ympäristön, kulttuurin, sosiaalisten kysymysten ja muiden sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien alojen parissa.

Ulkoasiainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Antti Pelttari 432 2060).

YmVM 2/2002 vp - HE 221/2001 vp Hallituksen esitys korkotuettua osaomistusasuntojärjestelmää koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esityksessä ehdotetaan uutta lakia osaomistusasuntojärjestelmästä. Laki koskisi valtion korkotukemilla lainoilla rahoitettuja osaomistusasuntoja, ei vapaarahoitteisia asuntoja. Osaomistusasunto olisi asunto, jonka osakkeista asukas ostaisi alkuvaiheessa vähemmistöosuuden. Asunnon hallinta perustuisi aluksi huoneenvuokrasopimukseen. Asukkaalla voisi myös vuokrallaoloaikana olla oikeus ostaa lisäosuuksia osakkeista. Asunnon oltua vähintään viisi vuotta vuokra-asuntokäytössä asukkaalla olisi oikeus lunastaa loppuosa osakkeista asunnon alkuperäisen hankinta-arvon perusteella määräytyvällä kauppahinnalla. Tämän jälkeen asunto vastaisi asunto-osakeyhtiöasuntoa.

Ympäristövaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Salme Kandolin 432 2089).

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 5.3.2002

Hallituksen esitys Euroopan unionin tulevaisuutta käsittelevän valmistelukunnan rahoittamisesta ja sen varainhoitoa koskevia säännöksiä koskevan Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöksen hyväksymisestä sekä laiksi Euroopan unionin tulevaisuutta käsittelevän valmistelukunnan rahoittamista ja sen varainhoitoa koskevia säännöksiä koskevan Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 11/2002 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys säteilyvalvonnan tietojen vaihdosta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 12/2002 vp

Ympäristövaliokuntaan

Hallituksen esitys eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain ja rikoslain 46 luvun 1 §:n muuttamisesta

HE 13/2002 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Keskiviikko 6.3.2002

Laki opintotukilain 7 §:n muuttamisesta

LA 11/2002 vp (Tuija Nurmi /kok)

Sivistysvaliokuntaan

Laki säteilylain muuttamisesta

LA 12/2002 vp (Päivi Räsänen /kd)

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan

Laki sosiaalihuoltolain 17 §:n muuttamisesta

LA 13/2002 vp (Antti Rantakangas /kesk ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

SUURI VALIOKUNTA

Perjantai 8.3.2002

U 7/2002 vp ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi (rasismin ja muukalaisvihan vastainen toiminta)

Perustuslakivaliokuntaan ja lakivaliokuntaan

U 8/2002 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (ylivarausasetus)

Liikennevaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.