Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 51/2001

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 18.12.2001

Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2002, Hallituksen esitys vuoden 2002 talousarvioesityksen (HE 115/2001 vp) täydentämisestä HE 115, 206/2001 vp

VaVM 37/2001 vp, TAA 1-1341/2001 vp

Hyväksyttiin

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2000

K 11/2001 vp, UaVM 13/2001 vp

Hyväksyttiin

Ehdotus puhemiehelle ja varapuhemiehelle tulevasta määrärahasta niiden kulujen korvaamiseksi, joita heillä on ollut valtiopäivien aikana

M 3/2001 vp

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 18.12.2001

Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

HE 23/2001 vp, HaVM 29/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta

HE 25/2001 vp, HaVM 30/2001 vp

Hyväksyttiin

Lakialoite laiksi poliisilain 6 a ja 51 §:n muuttamisesta

LA 156/2001 vp, HaVM 31/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi nuorisorangaistuksen kokeilemisesta annetun lain 14 §:n ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 8 luvun 11 §:n muuttamisesta

HE 210/2001 vp, LaVM 24/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta sekä laeiksi siihen liittyvien lakien muuttamisesta

HE 165/2001 vp, TaVM 19/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista, laiksi osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista, säästöpankkilaiksi, laiksi talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä, laiksi säästöpankin muuttamisesta osakeyhtiömuotoisiksi pankeiksi annetun lain kumoamisesta sekä laeiksi eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

HE 180/2001 vp, TaVM 20/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys osuuskuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 176/2001 vp, TaVM 21/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi arvopaperimarkkinalain ja kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

HE 184/2001 vp, TaVM 22/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi työntekijäin eläkelain sekä yrittäjien eläkelain 17 §:n muuttamisesta

HE 220/2001 vp, StVM 46/2001 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 18.12.2002

Hallituksen esitys Bulgarian kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 223/2001 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys Puolan kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 224/2001 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys Romanian kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 225/2001 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys Slovakian kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 226/2001 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys Tshekin kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 227/2001 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys Unkarin kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 228/2001 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Euroopan neuvoston uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi Euroopan sosiaalisen peruskirjan ja siihen liittyvän lisäpöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

HE 229/2001 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan, Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, Työasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys Qatarin kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 230/2001 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys terrorististen pommi-iskujen torjumista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 231/2001 vp

Lakivaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys viivästyskorkoa koskevan lainsäädännön muuttamisesta

HE 232/2001 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys kunnille palo- ja pelastustoimen kustannuksiin suoritettavista valtionosuuksista ja -avustuksista annetun lain muuttamisesta

HE 233/2001 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys tonnistoverolaiksi ja laiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

HE 234/2001 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain 66 ja 69 §:n muuttamisesta

HE 235/2001 vp

Liikennevaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi erikoissairaanhoitolain ja päihdehuoltolain 28 §:n muuttamisesta

HE 236/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki kuntalain 65 §:n muuttamisesta

LA 154/2001 vp (Tero Mölsä /kesk ym.)

Hallintovaliokuntaan

Laki neuvoa-antavissa kunnallisissa kansanäänestyksissä noudatettavasta menettelystä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

LA 157/2001 vp (Unto Valpas /vas ym.)

Hallintovaliokuntaan

Laki työterveyshuoltolain 11 §:n muuttamisesta

LA 161/2001 vp (Matti Kangas /vas)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki toimeentulotuesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

LA 162/2001 vp (Marjatta Stenius-Kaukonen /vas ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

MUUTA

Tiistai 18.11.2001

Valiokuntien täydennysvaalissa valittiin suuren valiokunnan jäseneksi edustajat Eero Akaan-Penttilä /kok, Kalervo Kummola /kok ja varajäseneksi Pertti Hemmilä /kok.
Perutuslakivaliokunnan varajäseneksi edustaja Jyrki Katainen /kok. Hallintovaliokunnan jäseneksi edustaja Marja Tiura /kok ja varajäseneksi Sari Sarkomaa /kok. Tulevaisuusvaliokunnan varajäseneksi edustaja Esko Kurvinen /kok.

Keskiviikko 19.12.2001

Valtioneuvoston selonteko 2/2001 vp Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta 2001

Hyväksyttiin

Eduskunta aloittaa kevätistuntokauden 5.2.2002.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.