Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 39/2001

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikko 26.9.2001

Hallituksen esitys valtuudesta valtiontakuun antamiseksi suomalaisille lentoyhtiöille koskien kolmansille osapuolille aiheutuvia sotariskivahinkoja.

HE 126/2001

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys 88. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän äitiyssuojelusopimuksen (muutettu, 1952) uudistamista koskevan yleissopimuksen johdosta

HE 88/2001, TyVM 5/2001

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 25.9.2001

Hallituksen esitys Makedonian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 98/2001 vp, VaVM 13/2001 vp

Hyväksyttiin

Perjantai 28.9.2001

Hallituksen esitys laiksi virallistetusta parisuhteesta

HE 200/2000 vp, LaVM 15/2001

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

LiVM 7/2001 vp - HE 79/2001 vp Hallituksen esitys laiksi luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä annettua lakia. Liikennetraktorilla sekä kokonaismassaltaan enintään 1700 kilon moottoriajoneuvolla hoidettavat tavarankuljetukset ehdotetaan vapautettaviksi luvanvaraisuudesta. Sellaisia ilman liikennelupaa sallittua kuljetustoimintaa koskevia säännöksiä täsmennetään, jotka liittyvät muuhun elinkeinotoimintaan tai työurakoihin. Liikennevaliokunnan mietintöön sisältyy edustaja Klaus Bremer /r ja Raimo Vistbacka /ps vastalause.

Liikennevaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Pekka Nurminen 432 2065).

LiVM 8/2001 vp - HE 146/2000 vp Hallituksen esitys laeiksi tietoyhteiskunnan palvelujen suojasta sekä rikoslain 38 luvun ja eräiden viestintälakien muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki tietoyhteiskunnan palvelujen suojasta. Lakia sovellettaisiin televerkon avulla tarjottavien tietoyhteiskunnan palvelujen suojaamiseen niiden suojauksen purkujärjestelmien oikeudetonta käyttöä vastaan.

Liikennevaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos Pekka Nurminen 432 2065).

LiVM 9/2001 vp - HE 100/2001 vp Hallituksen esitys laiksi postipalvellain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan postipalvelulakia muutettavaksi siten, että postinkulun varmistustehtävät siirrettäisiin postiyritykseltä Viestintävirastolle. Jos postiyritys ei saisi postilähetystä toimitettua vastaanottajalle eikä palautettua lähettäjälle puutteellisten osoitetietojen vuoksi, Viestintäviraston tehtävänä olisi selvittää lähetyksen oikea vastaanottaja tai lähettäjä. Tätä tehtävää hoitaessaan Viestintävirasto voisi myös avata kirjeitä ja paketteja. Jos lähetyksen vastaanottajaa tai lähettäjää ei avaamisen jälkeenkään saataisi selville, Viestintäviraston tulisi säilyttää lähetys kuuden kuukauden ajan. Joissakin tapauksissa lähetykset voitaisiin hävittää tätä säilytysaikaa noudattamatta.

Varmistustehtäviä hoitaisivat Viestintäviraston virkamiehet rikosoikeudellisella virkavastuulla.

Liikennevaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Pekka Nurminen 432 2065).

VaVM 14/2001 vp - HE 126/2001 vp Hallituksen esitys valtuudesta valtiontakuun antamiseksi suomalaisille lentoyhtiöille koskien kolmansille osapuolille aiheutuvia sotariskivahinkoja

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että eduskunta antaisi perustuslain 82 §:n 2 momentissa tarkoitetun suostumuksensa siihen, että valtioneuvosto voisi antaa määräämillään ehdoilla vastavakuuksia vaatimatta valtiontakuun suomalaisten lentoyhtiöiden sotariskin kolmansille osapuolille aiheutuvien henkilö- ja esinevahinkojen osalta enintään yhden kuukauden ajaksi kerrallaan.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen. (Valiokuntaneuvos Hellevi Ikävalko 432 2100).

PeVM 3/2001 vp - HE 122/2001 vp Hallituksen esitys laiksi tasavallan presidentin palkkiosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi tasavallan presidentin palkkiosta annettuun lakiin euron käyttöönotosta aiheutuvat muutokset. Laissa olevat markkamäärät ehdotetaan muutettaviksi euroiksi vuoden 2002 alusta, jolloin markka poistuu käytöstä.

Perustuslakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Jarmo Vuorinen 432 2044).

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 25.9.2001

Hallituksen esitys valtuudesta valtiontakuun antamiseksi suomalaisille lentoyhtiöille koskien kolmansille osapuolille aiheutuvia sotariskivahinkoja

HE 126/2001

Valtiovarainvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.