Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 37/2001

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Torstai 13.9.2001

Hallituksen esitys julistuksen antamiseksi vahingonkorvauskomission päätöksen sitovuudesta perustuen kansainvälistä vastuuta avaruusesineiden aiheuttamasta vahingosta koskevaan yleissopimukseen

HE 85/2001 vp LaVM 16/2001 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

LiVM 6/2001 vp - HE 80/2001 vp Hallituksen esitys radiolaiksi sekä laeiksi televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain ja yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki, jolla kumottaisiin voimassa oleva radiolaki. Laki koskisi radiotaajuuksia ja niiden käytön suunnittelua sekä radiolaitteita ja niiden olennaisia vaatimuksia, hallussapitoa ja käyttöä sekä radioviestinnän suojaamista häiriöiltä.

Liikennevaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Pekka Nurminen 432 2065).

YmVM 7/2001 vp - HE 102/2001 vp Hallituksen esitys euron käyttöönoton edellyttämiksi muutoksiksi ympäristövahinkojen korvaamista koskevaan lainsäädäntöön

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi mainittuja ympäristövahinkojen korvaamiseen liittyviä lakeja siten, että laeissa säädetyt markkamäärät muutetaan euroiksi ja senteiksi. Muutokset tehtäisiin käyttämällä vahvistettua muuntokerrointa.

Ympäristövaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Salme Kandolin 432 2089).

VaVM 12/2001 vp - HE 91/2001 vp Hallituksen esitys euron käyttöönoton edellyttämiksi muutoksiksi verolainsäädäntöön

Esityksessä ehdotetaan tehtäviksi verolainsäädäntöön euron käyttöönotosta aiheutuvat muutokset. Lainsäädäntöön sisältyvät markkamäärät ehdotetaan muutettaviksi euroiksi ja senteiksi vuoden 2002 alusta, jolloin markka poistuu käytöstä.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila 432 2081).

VaVM 13/2001 vp - HE 98/2001 vp Hallituksen esitys Makedonian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Sopimus sisältää määräyksiä, joilla sopimusvaltiolle myönnetään oikeus verottaa eri tuloja, kun taas toisen sopimusvaltion on vastaavasti luovuttava käyttämästä omaan verolainsäädäntöön perustuvaa verottamisoikeuttaan tai muulla tavoin myönnettävä huojennusta verosta, jotta kansainvälinen kaksinkertainen verotus vältetään.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila 432 2081).

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Keskiviikko 12.9.

Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2002

HE 115/2001 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys vuoden 2002 veroasteikkolaiksi

HE 116/2001 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi tuloverolain 105 a ja 143 §:n muuttamisesta sekä tuloverolain 77 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

HE 117/2001 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 2002

HE 118/2001 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

HE 119/2001 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi kalastuslain sekä riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta

HE 120/2001 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Torstai 13.9.2001

Pääministerin ilmoitus Yhdysvaltain tapahtumien johdosta

PI 2/2001 vp

Siirryttiin päiväjärjestykseen

Perjantai 14.9.2001

Vahvistamatta jääneinä palautuneet arpajaislaki, laki arpajaisverolain muuttamisesta, laki rahankeräyslain muuttamisesta, laki viihdelaitelain muuttamisesta, laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta, laki rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 3 ja 6 §:n muuttamisesta, laki näkövammaisten kirjastosta annetun lain 5 a §:n muuttamisesta ja laki rahaarpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä (HE 197/1999 vp)

Vahvistamatta jäänyt laki VJL 5/2001 vp

Hallintovaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Vahvistamatta jääneenä palautunut laki totopelien tuottojen käyttämisestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen (HE 65/2001 vp)

Vahvistamatta jäänyt laki VJL 6/2001 vp

Hallintovaliokuntaan

Vahvistamatta jääneenä palautunut laki raha-automaattiavustuksista (HE 75/2001 vp)

Vahvistamatta jäänyt laki VJL 7/2001 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi Suomenlinnan hoitokunnasta annetun lain 3 §:n ja museovirastosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 121/2001 vp

Sivistysvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.