Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 13/2001

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikko 28.3.

HE 9/2001 vp SiVM 1/2001 vp Hallituksen esitys laiksi lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

MmVM 5/2001 vp - HE 198/2000 vp Hallituksen esitys laiksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Ehdotuksen mukaan metsätien tekemiseen sisältyvää tien perusparannuksen määrittelyä muutettaisiin siten, että perusparannukseksi katsottaisiin myös muiden kuin aikanaan metsänparannusvaroilla rahoitettuina metsäteinä rakennettujen yksityisteiden perusparannus. Työllisyystyönä toteutettavaan nuoren metsän hoitotyöhön ja energiapuun korjuuseen myönnettävä tuki ehdotetaan maksettavaksi mainitun lain tarkoituksiin valtion talousarviossa osoitetusta määrärahasta eikä työllisyysvaroista.

Maa- ja metsätalousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Selenius 432 2085).

TaVM 4/2001 vp - HE 206/2000 vp Hallituksen esitys vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Vakuutusyhtiölakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset, joilla laajennetaan vakuutusyhtiön liiketoiminnan alaa. Vakuutusyhtiö saa pääasiallisen toimintansa ohella toimia muun kuin vakuutustoimintaa harjoittavan yrityksen edustajana sekä markkinoida ja myydä tällaisen yrityksen lukuun sen tarjoamia palveluja ja tuotteita asiakkaille. Tällainen yritys voi olla Euroopan talousalueella toimiva rahoitus- ja sijoituspalveluja sekä riskienhallinta-, vahingontarkastus-, vahingontorjunta- tai niihin rinnastettavia palveluja tarjoava yritys. Lisäksi vakuutusyhtiö voi sopia, että muukin yritys voi käyttää vakuutusyhtiön organisaatiota ja jakelukanavia omien tuotteidensa tai palvelujensa markkinoinnissa, jos yritys kuuluu vakuutusyhtiön kanssa samaan konserniin tai samaan taloudelliseen yhteenliittymään tai ryhmittymään.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Roikonen 432 2052).

StVM 5/2001 vp - HE 19/2001 vp Hallituksen esitys viimeisenä eläkelaitoksena työeläkejärjestelmässä toimivaa eläkelaitosta koskevaksi lainsäädännöksi

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työntekijäin eläkelakia, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelakia, maatalousyrittäjien eläkelakia, yrittäjien eläkelakia, merimieseläkelakia, kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelakia, valtion eläkelakia, valtion perhe-eläkelakia, kuukautta lyhyempien valtion palvelussuhteiden eläketurvan järjestämisestä annettua lakia ja vakuutusoikeudesta annettua lakia.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Mäkipää 432 2067).

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Keskiviikko 28.3.

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2000

K/2000 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 1999

K 3/2001 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

MUUTA

Keskiviikko 28.3.

Kansallinen ilmastostrategia

Valtioneuvoston selonteko VNS 1/2001 vp

Ympäristövaliokuntaan, valtiovarainvaliokuntaan, liikennevaliokuntaan, maa- ja metsätalousvaliokuntaan, talousvaliokuntaan, työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan ja tulevaisuusvaliokuntaan

SUURI VALIOKUNTA

Perjantai 30.3.

U 14/2001 vp EU:n merentakaiset maat ja alueet

Ulkoasiainvaliokuntaan

U 15/2001 vp varainhoitoasetus

Valtiovarainvaliokuntaan

U 16/2001 vp maataloudesta peräisin olevan etyylialkoholin yhteinen markkinajärjestely

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

U 17/2001 vp meriturvallisuusvirastoasetus

Liikennevaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.