Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 12/2001

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 20.3.

HE 204/2000 vp, VaVM 3/2001 vp Hallituksen esitys laiksi verohallintolain 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Hyväksyttiin

Perjantai 23.3.

HE 207/2000 vp, StMV 4/2001 vp Hallituksen esitys laeiksi raskauden keskeyttämisestä annetun lain ja steriloimislain muuttamisesta

Hyväksyttiin

HE 20/2001 vp, HaVM 4/2001 vp Hallituksen esitys laiksi poliisilain muuttamisesta

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

LaVM 5/2001, HE 26/1999 vp Hallituksen esitys laiksi valtion virkamieslain 18 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion virkamieslakia. Ehdotuksen mukaan tuomareiden ja tuomioistuimen esittelijöiden sivutoimet säädetään luvanvaraisiksi. Edelleen ehdotetaan säädettäväksi, että sivutointa koskevan lupahakemuksen tai ilmoituksen yhteydessä esitetyt tiedot välimiesoikeusriidan asianosaisista ovat salassa pidettäviä.
Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Vuorisalo 432 2047).

SiVM 2/2001, HE 3/2001 vp Hallituksen esitys laiksi virallisista kääntäjistä annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi virallisista kääntäjistä annettua lakia. Esityksen mukaan viralliseksi kääntäjäksi hyväksyttävältä ei enää vaadittaisi, että hänellä on kotikunta Suomessa, vaan viralliseksi kääntäjäksi voitaisiin hyväksyä myös sellainen henkilö, jolla on vakinainen asuinpaikka Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.
Sivistysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. Valiokunnan mietintöön sisältyy lausumaehdotus. (Valiokuntaneuvos Hakkila 432 2081).

HaVM 4/2001 vp, HE 20/2001 vp Hallituksen esitys laiksi poliisilain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi poliisilakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla koskeviin Schengenin sopimuksiin sekä näihin liittyviin sopimuksiin.
Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Lantto 432 2080).

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Torstai 22.3.

LA 21/2001 vp Laki perusopetuslain 32 §:n muuttamisesta

Sivistysvaliokuntaan

LA 22/2001 vp Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

LA 24/2001 vp Laki perusopetuslain 13 §:n ja lukiolain 9 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

LA 26/2001 vp Laki tuloverolain 22 §:n muuttamisesta

Valtiovarainvaliokuntaan

LA 31/2001 vp Laki kiinteistöverolain 13 a §:n muuttamisesta

Valtiovarainvaliokuntaan

MUUTA

Tiistai 20.3.

Pääministerin ilmoitus valtioneuvoston päätöksestä vuosien 2002-2005 määrärahakehyksiksi Pl 1/2001 vp

Hyväksyttiin

Perjantai 23.3.

Ajankohtaiskeskustelu Pohjoismaisesta yhteistyöstä KA 8/2001 vp

SUURI VALIOKUNTA

Perjantai 23.3.

U 10/2001 vp Kulttuuriesineiden maastavienti

Sivistysvaliokuntaan

U 11/2001 vp Laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttaminen

Sivistysvaliokuntaan

U 12/2001 vp Vapaaehtoiset lisäeläkejärjestelmät

Talousvaliokuntaan

U 13/2001 vp sähkö- ja elektroniikkalaiteromu

Ympäristövaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.