Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 11/2001

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 13.3.

HE 208/200 vp, UaVM 1/2001 vp Hallituksen esitys valtiosopimusoikeutta koskevaan Wienin yleissopimukseen tehdyn selityksen peruuttamisen hyväksymisestä

Hyväksyttiin

HE 7/2001 vp, TaVM 3/2001 vp Hallituksen esitys Maailman matkailujärjestön (WTO) perussäännön irtisanomisen hyväksymisestä

Hyväksyttiin

HE 12/2001 vp, StVM 3/2001 vp Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 6 ja 28 §:n muuttamisesta

Hyväksyttiin

Keskiviikko 14.3.

HE 203/2000 vp, VaVM 2/2001 vp, Hallituksen esitys Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä 29. syyskuuta tehdyn neuvoston päätöksen (2000/597/EY) hyväksymisestä

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Perjantai 16.3.

HE 16/2001 vp, HaVM 3/2001 vp, Hallituksen esitys laiksi kirkkolain 19 luvun 10 §:n ja 22 luvun 5 §:n kumoamisesta

Hyväksyttiin

HE 201/2000 vp, YmVM 1/2001 vp Hallituksen esitys laeiksi asunto-osakeyhtiölain 5 ja 39 §:n ja asuntokauppalain 2 luvun 8 §:n muuttamisesta

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

SiVM 1/2001 vp - HE 9/2001 vp Hallituksen esitys laiksi lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain viittaussäännökseen lisättäväksi säännös opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimivallasta tutkia lainvoimaisen koulumatkatukipäätöksen poistamista koskevat hakemukset.

Sivistysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Hakkila 432 2081).

StVM 4/2001 vp - HE 207/2000 vp Hallituksen esitys laeiksi raskauden keskeyttämisestä annetun lain ja steriloimislain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräitä raskauden keskeyttämisestä annetun lain ja steriloimislain säännöksiä siten, että ne vastaisivat kansainvälisissä sopimuksissa sekä perustuslaissa ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa ilmaistuja periaatteita ja vaatimuksia.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Mäkipää 432 2067).

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 13.3.

LA 14/2001 vp Laki ydinenergialain 16 §:n muuttamisesta

Talousvaliokuntaan

LA 17/2001 vp Laki lapsilisälain 1 ja 8 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Keskiviikko 14.3.

Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

LA 183/2000 vp (Reijo Laitinen /sd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki kuntalain 16 §:n muuttamisesta

LA 10/2001 vp (Kari Uotila /vas ym.)

Hallintovaliokuntaan

Laki tuloverolain 46 §:n 7 momentin kumoamisesta

LA 16/2001 vp (Lauri Oinonen /kesk ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki arvonlisäverolain 85 a §:n muuttamisesta

LA 18/2001 vp (Mauri Salo /kesk ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki työntekijän eläkelain 6 §:n muuttamisesta

LA 23/2001 vp (Pekka Kuosmanen /kok)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

MUUTA

Perjantai 16.3.

Välikysymyksessä VK 1/2001 vp Kansalaisten toimeentulon turvaaminen

Hallitus sai luottamuksen äänin JAA 116, EI 60, TYHJIÄ 0, POISSA 23.

SUURI VALIOKUNTA

Perjantai 16.3.

U 8/2001 vp Turvavyön käyttövelvollisuus

Liikennevaliokuntaan

U 9/2001 vp Meriliikenteen valvontadirektiivi

Liikennevaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.