Euroalueen kriisi ja Saksa

Raitio, Juha

Defensor Legis 2011/1 s. 87
1.3.2011
Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Artikkelissa kommentoidaan lyhyesti euroalueen kriisin taustoja etupäässä Saksan näkökulmasta. Saksa vaikuttaa ottaneen varsin keskeisen roolin euroalueen velkakriisin hoidossa. Onko tähän jotain erityisiä, juuri Saksan tilanteeseen liittyviä syitä? Kirjoittajan mielestä ongelman ydin liittyy SEUT 125 artiklan "no bail out" -klausuuliin: Miten tulee suhtautua SEUT 125 artiklan no bail out-lausekkeen tulkintaan Kreikan ja Irlannin velkakriisissä?