Sopimus- ja sivullissuhteista rahoitusleasingissä

Tammi-Salminen, Eva

Defensor Legis 2010/5 s. 606
15.11.2010
Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Artikkelissa tarkastellaan rahoitusleasingjärjestelyn, sopimusosapuolten välisten suhteiden arvioinnin ja sivullissuhteiden arvioinnin ongelmakohtia. Perustaksi ongelmakohtien kartoittamiselle esitellään ensin lyhyesti tyypillisen rahoitusleasingin ominaispiirteet. Tämän jälkeen pyritään hahmottamaan oikeuskäytännössä, ennen kaikkea korkeimman oikeuden ennakkopäätöksissä, omaksuttuja linjauksia siitä, millä tavalla rahoitusleasingin ominaispiirteet vaikuttavat järjestelyn oikeudellisessa arvioinnissa.