Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Yksityisyys ja julkisuus holhoustoimessa

Sarja, Mikko

Defensor Legis 2008/5 s. 792
15.11.2008
Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Perusoikeuksista yksityisyyden suoja ja julkisuus ovat yleisimmin törmäyskurssilla keskenään, eikä tältä vältytä holhoustoimessakaan. Edunvalvonnassakin on siten erilaisia yksityisyyden ja julkisuuden hankauspintoja. Artikkelissa tarkastellaan ennen muuta sitä, mitä päämiehen yksityisyyttä rajoittavia ulottuvuuksia edunvalvojan määrääminen tuo mukanaan verrattuna tilanteeseen, jossa henkilöllä ei ole edunvalvojaa. Holhoustoimilaki ja sen salassapitosäännökset
koskevat kaikkia edunvalvojia – niin omaisedunvalvojia,
edunvalvojina toimivia asianajajia ym. kuin kunnan ja jatkossa valtion virkamiehinä toimivia yleisiä edunvalvojia – kun taas laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (jäljempänä julkisuuslaki) ei sovellu edes viimeksi mainittuihin. Tällaisella edunvalvojaneutraalilla lainsäädäntötavalla on omat etunsa mutta myös tulkinnanvaraisuutensa, joita käsitellään erityisesti 4. jaksossa. Artikkelissa käsitellään myös maistraattien
näkökulmasta merkityksellisiä ja valtioneuvoston
oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen
harjoittamassa ylimmässä laillisuusvalvonnassakin
esille tulleita julkisuuslakia koskevia menettelykysymyksiä.

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.