Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Yrityksestä luopuminen ja tehokas katuminen vastuuvapautusperusteena

Koskela, Tarja

Defensor Legis 4/2021 s. 900–918
7.12.2021
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Rikoksentekijä voi vapautua rikosoikeudellisesta vastuusta RL 5:2:ssä säädetyssä yrityksestä luopumista ja tehokasta katumista koskevissa tilanteissa. Kyseiset vastuuvapautusperusteet edellyttävät vapaaehtoisuutta, minkä tulkita aiheuttaa toisinaan ongelmia. Peruste voi yrityksestä luopumista koskevassa tilanteessa tulla kyseeseen vain silloin, kun luopuminen on tapahtunut subjektiivisen syyn perusteella eikä jonkin ulkoisen syyn vuoksi. Tämä peruste on aiheuttanut toisinaan rajanvetoa. Ongelmallista voi olla nimenomaisesti todellisen syyn näyttäminen. Siitä syystä katsonkin, että mikäli ulkoisen syyn olemassaolosta ei ole näyttöä, luopumisen syynä tulee pitää tekijää omaa vapaaehtoista tahtoa, jolloin kyseessä olisi vastuuvapautusperuste. Ongelmia on toisinaan aiheuttanut myös rikoksen täyttymisen arviointi. Esimerkiksi veropetosten osalta voi olla epäselvää missä vaiheessa teko on täyttynyt. Korkein oikeus on lähtenyt siitä, että verovelvollinen voi ilman rangaistuvastuuta korjata virheellistä veroilmoitustaan siihen asti, kunnes verotuspäätös on tehty tai verottaja on ottanut verovelvolliseen yhteyttä. Oikeustieteilijöiden keskuudessa näkemykseen on esitetty eriäviä mielipiteitä. Korkeimman oikeuden ratkaisukäytännön mukaan tekijän on katsottu tehokkaan katumisen tilanteessa toimineen vapaaehtoisesti silloin, kun tekijä on hankkinut uhrille apua, riippumatta siitä, onko avunhälyttäminen johtunut tämän itsensä, uhrin tai jonkun ulkopuolisen pyynnöstä. Tulkintaa voi pitää kritiikille alttiina. Näkemykseni mukaan vain silloin, kun tekijä heti tekonsa jälkeen itse ja omasta aloitteestaan hankkii uhrilleen apua tai muutoin omalla toiminnallaan estää tekonsa seuraukset, kyseeseen voisi tulla tehokas katuminen vastuuvapautusperusteena. Edellä kuvatut yrityksestä luopumisen ja tehokkaan katumisen tulkintaongelmat tiedostettiin lain esitöissä, mutta asia jätettiin oikeustieteen ja -käytännön varaan. Sääntelytarve olisi kuitenkin syytä arvioida nyt uudelleen.

Linkit

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.