Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Tarjoajan poissulkeminen aiemmassa toiminnassa havaittujen epäkohtien vuoksi ja selvitysvastuu korjaavista toimenpiteistä julkisissa hankinnoissa

Kärhä, Tatu – Puisto, Aarne

Defensor Legis 4/2021 s. 795–815
7.12.2021
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettu laki antaa hankintayksikölle mahdollisuuden sulkea tarjoaja tarjouskilpailusta harkinnanvaraisesti tietyin perustein. Artikkelissa tarkastellaan ensinnäkin sitä, millä edellytyksin hankintayksikkö voi poissulkea tarjoajan sen aiemmassa toiminnassa havaittujen epäkohtien vuoksi. Toiseksi tarkastellaan sitä, kenellä on selvitysvastuu hankintalain mukaisista korjaavista toimenpiteistä, joita koskevat säännökset otettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2017 uudistettuun hankintalakiin. Harkinnanvaraisista poissulkemisperusteista ei ole juurikaan aikaisemmin kirjoitettu kotimaisessa oikeuskirjallisuudessa, eikä kansainvälisessä oikeuskirjallisuudessakaan ole laajalti arvioitu Euroopan unionin tuomioistuimen asiaa koskevia uusimpia ratkaisuja. Tämän artikkelin tarkoituksena on siten laajentaa aikaisempaa tutkimusta tällä saralla. Artikkelin johtopäätöksenä esitetään ensinnäkin, että jäsenvaltioille on jätetty harkintavaltaa poissulkemisperusteiden implementoinnissa kansalliseen lainsäädäntöön. Jäsenvaltion on tosin pidättäydyttävä kunkin poissulkemisperusteen olennaisissa piirteissä eli jäsenvaltio ei saa määritellä poissulkemisperustetta aineellisesti toisin kuin hankintadirektiivissä. Suomen hankintalainsäädäntö mahdollistaa sen, että hankintayksikkö voi jättää sulkematta tarjoajan tarjouskilpailusta, vaikka tarjoajaa rasittaisi jokin harkinnanvaraisista poissulkemisperusteista. Jäsenvaltiolla on lisäksi harkintavaltaa määrittää, kenellä on selvitysvastuu korjaavista toimenpiteistä, kunhan tästä säädetään riittävän selkeästi, täsmällisesti ja yksiselitteisesti. Mikäli nämä edellytykset eivät täyty, hankintayksiköiden tulisi pyytää selvitystä tarjoajilta mahdollisista korjaavista toimenpiteistä ennen poissulkemista.

Linkit

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.