Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Vertaisarvioitu

Esteellisyys modernissa asianajotoiminnassa

Halila, Henri

Defensor Legis 4/2021 s. 758–777
7.12.2021
Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Sopimuksenvaraisissa asianajotoimeksiannoissa asianajajan esteettömyysvaatimuksen merkitys ilmenee siten, että asiakas voi luottaa asianajajan edistävän tämän etua parhaan kykynsä mukaan sivuvaikutteista vapaana. Huolimatta tästä yleisestä asianajajan esteellisyyden taustalla vaikuttavasta perusajatuksesta on esteellisyyksien arvioiminen muuttunut merkittävästi viime vuosikymmeninä. Muutosten syihin on katsottu lukeutuvan muun muassa suurien asianajotoimistojen koon kasvaminen, asianajajien yhä suurempi siirtyminen toimistosta toiseen ja erikoistumisasteen lisääntyminen.

Esteellisyyksien hallintaan liittyvien ongelmien vuoksi suurissa asianajotoimistoissa yksittäiset asianajajat eivät voi vastaanottaa läheskään kaikkia heille tarjottuja toimeksiantoja. Vastaavasti asiakkaat eivät voi aina saada käyttöönsä haluamansa asianajajan tai asianajotoimiston palveluja. Kansainvälisesti näitä tilanteita on erityisesti Yhdysvalloissa ja Englannissa pyritty helpottamaan niin sanotun kiinan muurin rakentamisella sekä sallimalla toimeksiannon vastaanottaminen esteellisyydestä huolimatta asiakkaiden suostumuksen perusteella. Suomessa Asianajajaliiton tapaohjeiden mukaan kiinan muuria ei ole katsottu tässä suhteessa hyväksyttäväksi. Vastaavasti suostumusperusteisesta esteellisyyden poistamisesta määrätään tapaohjeissa vain rajoitetusti.

Artikkelissa arvioidaan näiden kahden kansainvälisillä asianajomarkkinoilla laajahkosti hyväksyttyjen esteellisyysmekanismien hyödynnettävyyttä suomalaisen asianajotoiminnan olosuhteissa erityisesti lojaliteettiperiaatteen mukaisissa esteellisyystilanteissa. Edelleen on pyritty selvittämään, miten esteellisyyksien aiheuttamia ongelmia voitaisiin näiden järjestelmien myötä helpottaa suurien toimistojen toimeksiannoissa. Tätä on havainnollistettu sekä asianajoeettisestä että liiketoiminnallisesta näkökulmasta.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.