Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Oikeustapauskommentti – unionin tuomioistuimen tuomio 15.4.2021 (suuri jaosto), asia C-30/19, Diskrimineringsombudsmannen v. Braathens Regional Aviation AB, ECLI:EU:C:2021:269

Pohjankoski, Pekka

Defensor Legis 2021/3 s. 711–718
4.10.2021
Oikeustapauskommentti

Tiivistelmä

Kirjoitus on oikeustapauskommentti unionin tuomioistuimen rotusyrjintädirektiiviä 2000/43/EY koskevasta tuomiosta, jolla on huomionarvoinen siviiliprosessioikeudellinen ulottuvuus. Asiassa oli kyse nk. määräämisperiaatteesta, jonka mukaan asianosaiset määräävät tuomioistuinta sitovasti oikeudenkäynnin laajuuden riita-asiassa, jossa sovinto on sallittu. Pääasian kantajan vaadittua korvausta rotusyrjinnän perusteella vastaaja oli suostunut maksamaan vaaditun korvauksen, myöntämättä kuitenkaan syrjintää tapahtuneen. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 267 artiklan mukaisella ennakkoratkaisupyynnöllä tiedusteltiin, oliko kansallisen prosessioikeuden sääntö, jonka mukaan tuomioistuin oli tällöin sidottu kanteen myöntämiseen siten, ettei se voinut tutkia väitetyn syrjinnän todenperäisyyttä, yhteensopiva EU-oikeuden syrjintätilanteissa edellyttämän tehokkaan oikeussuojan kanssa. (Edilex-toimitus)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.