Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Vanhemmuuslaki

Grandell, Joanna – Silvola, Salla

Defensor Legis 3/2021 s. 641–652
4.10.2021
Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Artikkelissa annetaan yleiskatsaus eduskunnan käsiteltävänä olevan vanhemmuuslakiehdotuksen sisällöstä sekä avataan valmistelun taustaa. Artikkelin kirjoittajat ovat oikeusministeriön virkamiehiä, jotka ovat valmistelleet artikkelin aiheena olevan lakiehdotuksen. Kirjoituksessa esitellään tiivistetysti keskeiset muutosehdotukset ja perusteet näille muutoksille. Esityksessä käsitellään lyhyesti myös sellaisia asiakokonaisuuksia, jotka ovat jääneet vanhemmuuslain valmistelun ulkopuolelle, mutta joiden oletetaan muutoin nousevan esiin yhteiskunnallisessa keskustelussa. Tällaisia valmistelun ulkopuolelle jääneitä teemoja ovat muun muassa useamman kuin kahden oikeudellisen vanhemman mallin selvittäminen ja transsukupuolisten henkilöiden vanhemmuusmerkintöjen muuttaminen vastaamaan vanhemman juridista sukupuolta. Artikkelissa käsitellään lyhyesti myös vanhemmuuden kumoamiselle asetettuja kannemääräaikoja ja niiden perusteluita. Oikeudellisesta vanhemmuudesta on keskusteltu ja aihetta koskevia lainsäädäntömuutoksia on tehty viime vuosina lähes kaikissa Pohjoismaissa.

Artikkelin johtopäätöksenä on, että uusi vanhemmuuslaki ei kokonaisuutena arvioiden muuta merkittävästi voimassa olevaa oikeustilaa vaan kyseessä on ennen kaikkea nykyisten isyys- ja äitiyslakien tekninen yhdistäminen. Merkittävin lapsiin ja lapsiperheiden arkeen kohdistuva uudistus on kuitenkin luopuminen niin sanotusta 30 päivän varoajasta, joka mahdollistaa jatkossa vanhemmuuden vahvistamisen nykyistä nopeammin niissä tapauksissa, joissa lapsi on tunnustettu ennen lapsen syntymää. Yhdellä yhteisellä vanhemmuuslailla on oikeustilaa selkeyttävä ja isyyden ja äitiyden sääntelyä yhdenmukaistava vaikutus. Sääntelyn toteuttamisessa on lisäksi pyritty mahdollisimman sukupuolineutraaliin kielenkäyttöön ja ottamaan nykyistä paremmin huomioon perheiden monimuotoistuminen ja yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset.

Linkit

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.