Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Ikääntyvien ihmisten perheoikeudelliset ongelmat ja oikeudensaantimahdollisuudet

Ervasti, Kaijus – Mäki-Petäjä-Leinonen, Anna

Defensor Legis 3/2021 s. 628–640
4.10.2021
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Artikkelissa on käsitelty ikääntyvien ihmisten (65+) oikeudensaantimahdollisuuksia perheoikeudellisissa asioissa. Vuodenvaihteessa 2021 ikääntyviltä ihmisiltä ja heidän läheisiltään pyydettiin kertomuksia oikeusongelmista ja oikeudensaantimahdollisuuksista lehti-ilmoituksilla. Kertomuksia saatiin kokonaisuudessaan 324. Tässä artikkelissa hyödynnetään tuota aineistoa. Tutkimus kytkeytyy Access to Justice -tutkimusperinteeseen. Ikääntyvien oikeudensaantimahdollisuuksista on niin kansallisesti kuin kansainvälisesti varsin rajoitetusti tutkimustietoa.

Neljäsosassa lähetetyistä kertomuksista (n=83) tuotiin esiin jokin perheeseen tai sukulaisuussuhteisiin liittyvä oikeudellinen ongelma. Kertomuksissa esiin tuotuja ongelmia on analysoitu sisällönanalyysin avulla.

Perheoikeudellisista kysymyksistä perintö- ja testamenttioikeudelliset ongelmat näyttivät toistuvan useimmiten. Lisäksi ongelmia liittyi edunvalvontaan ja parisuhteisiin. Myös erilaiset kaltoinkohtelun muodot kuten taloudellinen hyväksikäyttö ja perheväkivalta nousivat esiin aineistoissa. Joukossa oli myös isyyteen, omaishoitoon ja kuolemaan liittyviä ongelmia. Ihmisten perheoikeudelliset ongelmat on hahmotettu sen mukaan, millaisiin suhteisiin ongelmat liittyvät. Aineistossa esiintyy selvästi kolmenlaisia suhteita, joihin sisältyy ongelmia eli parisuhde, suhde sukulaisiin ja suhde viranomaisiin.

Vain harvat ikääntyvistä kokivat saavansa oikeutta, ja monilla oli voimakas epäluottamus oikeussuojakoneistoa kohtaan. Kertomusaineiston perusteella voidaan hahmottaa ainakin kolmentasoisia syitä epäluottamukselle eli ne liittyivät koko yhteiskuntaan ja oikeusjärjestelmään, oikeussuojakoneistoon tai lähisuhteisiin. Tutkimuksen mukaan oikeussuojakoneistoa on syytä kehittää ikääntymisystävällisemmäksi eli tulee pohtia keinoja, joiden avulla oikeuden saamisen ja oikeudenmukaisuuden kokemukset paranisivat ikääntyvässä väestönosassa.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.