Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Euroopan unioni covid-19-pandemian kourissa – oikeudellinen toimintakehys ja päätöksenteko

Kaila, Heidi

Defensor Legis 2/2021 s. 493–513
14.6.2021
Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Artikkelissa tarkastellaan EU:n toimintaa korona-aikana oikeudelliselta kannalta. Pandemialla on merkittäviä ja laaja-alaisia yhteiskunnallisia vaikutuksia sekä kansallisella että EU:n tasolla. EU ja sen jäsenvaltiot ovat ryhtyneet lukuisiin toimiin väestön suojaamiseksi, pandemian kielteisten sosioekonomisten vaikutusten lieventämiseksi, elpymisen tukemiseksi sekä yhteisen kriisinsietokyvyn vahvistamiseksi. Toimet edellyttävät monialaista, sektorirajat ylittävää lähestymistapaa kansallisella ja EU:n tasolla. Kansallinen taso ja EU:n taso tulee saada nivottua yhteen johdonmukaisella tavalla. Esimerkiksi terveys- ja raja-asioihin liittyy herkkyyksiä.

EU:n toimielimet ovat joutuneet arvioimaan sisäisiä toimintatapojaan kyetäkseen vastaamaan tehokkaasti pandemiaan. Olennainen kysymys on, miten hyvin niiden johto- ja yhteensovittamiselimet kykenevät varmistamaan toiminnan sujuvuuden, johdonmukaisuuden ja avoimuuden. Keskeistä on myös, minkälaiset tekniset ja oikeudelliset edellytykset toimielimillä on käyttää virtuaalisia työvälineitä päätöksenteossa. EU:n toimielinten välisen yhteistyön toimivuus on myös keskeistä.

Pandemia on muokannut EU:n asialistaa merkittävästi. Vähemmän kiireelliset asiat ovat jääneet taka-alalle. Asialistalla on ollut paljon vaikeita kysymyksiä, joissa on punnittu jäsenvaltioiden välistä solidaarisuutta, kuten EU:n elpymisväline. Jokainen kriisi on myös mahdollisuus. EU kehittyy kriisien kautta. Pandemia on nostanut EU:n terveysalan varautumisen ja kriisinsietokyvyn polttopisteeseen. Kriisinsietokyvyssä on samalla kyse laajemmasta asiakokonaisuudesta. EU:ssa ja jäsenvaltioissa pyritään panostamaan yleisemminkin parempaan ennakointiin ja varautumiseen. Kriisinsietokyky on myös yhteydessä EU:n arvoihin. Ideaalitilanteessa EU nousisi pandemian jälkeen jaloilleen entistä yhtenäisempänä ja kestävämpänä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.