Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Oikeusvaltioperiaate ja kansallinen identiteetti Euroopan unionin oikeudessa Puolan oikeuslaitosta koskevien uudistusten valossa

Ruutu, Karol

Defensor Legis 2/2021 s. 473–492
14.6.2021
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Artikkelissa arvioidaan, miten oikeusvaltioperiaatteen ja kansallisen (valtiosääntö)identiteetin välinen suhde tulisi ymmärtää EU-oikeudessa. Tähän kysymykseen vastataan tarkastelemalla vuonna 2015 käynnistettyjä Puolan oikeuslaitoksen uudistuksia. Aihe on myös muuten hyvin ajankohtainen.

Puolan oikeuslaitoksen uudistusten on arvioitu olevan ristiriidassa oikeusvaltioperiaatteen kanssa, joka lukeutuu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2 artiklassa vahvistettuun, unionin perustana olevaan arvopohjaan. Toisaalta jäsenvaltion sisäisiin asioihin puuttumista vastaan puhuva seikka on SEU 4(2) artiklaan sisällytetty määräys, jonka mukaan unioni kunnioittaa muun muassa jäsenvaltioiden kansallista identiteettiä ja keskeisiä valtion tehtäviä. Kansallinen identiteetti voi ilmetä esimerkiksi kansallisen lainkäytön järjestämisenä. Puolan hallitus onkin argumentoinut, että oikeuslaitoksen organisoiminen jää SEU 4(2) artiklan nojalla kansallisen oikeuden varaan eikä EU-oikeus voi olla merkityksellinen.

Artikkelin johtopäätöksenä on, että kansalliseen identiteettiin lukeutuva oikeuslaitoksen järjestäminen ei merkitse kansallisen lainsäätäjän vapaata harkintaa, vaan tuomioistuinlaitoksen organisoiminen arvioidaan EU-oikeuden asettamien vaatimusten valossa. SEU 2 artiklassa vahvistetun oikeusvaltioperiaatteen on katsottu edellyttävän erityisesti tuomioistuinten riippumattomuutta. Euroopan unionin tuomioistuin on katsonut, että eräät Puolan oikeuslaitoksen uudistukset vaarantavat periaatteen toteutumisen. Osa tuomioistuinasioista on vielä vireillä. EU:n hajautetussa lainkäyttöjärjestelmässä tuomioistuinten oikeusvaltiollisella riippumattomuudella on erityisen tärkeä merkitys; unionioikeutta sovelletaan pitkälti kansallisissa tuomioistuimissa. Tämä on tärkeä peruste sille, miksi EU oikeus on otettava huomioon, vaikka kyseessä ovatkin jäsenvaltion omat kansalliset tuomioistuimet.

Linkit

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.