Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Työturvallisuuslainsäädännön rikkomusten rangaistuskäytännöstä

Paasonen, Jyri – Lindfors, Henriikka

Defensor Legis 2/2021 s. 390–410
14.6.2021
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Työturvallisuuslain kokonaisuudistuksessa säädettiin uusi työturvallisuuslaki (738/2002), joka tuli voimaan vuoden 2003 alusta. Uudistettu työturvallisuuslaki on saanut muutoksia aikaan työpaikoilla, muun muassa laajentanut työturvallisuuden toimintakenttää ja kannustanut työpaikkoja kehittämään työsuojelua. Työturvallisuussääntelyn oikeustieteellinen tutkimus rikosoikeuden näkökulmasta on ollut vähäistä.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää työturvallisuuslainsäädännön rikkomusten rangaistuskäytäntöä Suomessa. Tutkimuksessa tarkasteltiin palkansaajien työpaikkatapaturmia ja niiden lukumäärän vuosittaista muutosta. Lisäksi tarkasteltiin työtapaturmien, työturvallisuusrikkomusten ja -rikosten kehitystä vuosina 2010−2018.

Tutkimustulosten mukaan Suomessa tuomitaan työturvallisuusrikkomuksista paljon vähemmän kuin työturvallisuusrikoksista. Työturvallisuusrikoksia koskeva tuomitsemiskäytäntö ei vastaa Suomessa kansainvälistä tasoa tai edes kansallisessa vertailussa muiden lievempinä pidettyjen rikosten tasoa. Vaikka oikeushenkilön yhteisösakkorangaistusten voidaan katsoa lisääntyneen ja tuomioiden summien jokseenkin nousseen, eivät tuomiot siltikään edusta oikeudenmukaisuutta sakkosummien tai tuomittujen yhteisöjen pitkän ajanjakson taloudellisen sietokyvyn kannalta.

Linkit

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.