Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Vertaisarvioitu

Voimakeinojen käyttö – rikosoikeuden systematiikka ja tekijän tahallisuus

Kallio, Heikki – Rikander, Henri

Defensor Legis 2/2021 s. 338–352
14.6.2021
Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Artikkelissa analysoidaan rikoslainopillisin keinoin, mihin poliisin voimakeinojen käyttö asemoituu rikosoikeuden systematiikassa ja mitä eri tulkinnoista seuraa. Toiseksi artikkelissa käsitellään seikkoja, joista tekijän tulee olla tahallisuusvaatimuksen edellyttämällä tavalla tietoinen, jotta voimakeinoja käyttävän henkilön voidaan katsoa syyllistyneen tahalliseen rikokseen ylittäessään sallittujen voimakeinojen rajat.

Artikkelissa päädytään siihen, että voimankäyttötilanteita tulisi ensisijaisesti tarkastella toimivaltasäännösten kautta eikä rikostunnusmerkistöjen ja rikoslain kautta. Vasta kun RL 4:6.2:ssä säädettyjen voimakeinojen käytön ulkoiset rajat on rikottu, olisi voimakeinojen käyttöä syytä siirtyä arvioimaan rikosoikeudellisen vastuun kautta. Lievemmissä, tosiseikoiltaan selvissä ja oikeudellisesti yksinkertaisissa voimankäyttötilanteissa voimakeinojen käytön arviointi tulisikin tehdä hallinnollisessa menettelyssä viranomaisen sisäisesti, jonka myötä RL 4:6.2 pitäisi siirtää kokonaisuudessaan voimankäyttöä koskeviin erityissäännöksiin.

Pahoinpitelytahallisuuden osalta poliisin käyttäessä voimakeinoja on toissijaista pohtia sitä, pitikö tekijä varsin todennäköisenä kivun aiheuttamista kohdehenkilölle. Jos voimakeinojen käytön rajat ylitetään tai oikeutta voimakeinojen käyttöön ei ylipäätänsä ole ollut, on teko tahallista väkivallan tekemistä eli pahoinpitelyä. Voimakeinojen käyttöön liittyvässä virkavelvollisuuden rikkomisessa tietoisuus lain ja muiden säädösten sisällöstä arvioidaan tahallisuus- ja tuottamuskysymyksenä. Tämä johtaa siihen, että mikäli voimakäyttötilanteessa poliiseilla on aikaa harkita eri toimintavaihtoehtoja ja mahdollisia lievempien voimakeinojen käyttämistä, mutta he ylittävät sallittujen voimakeinojen rajat, on tällöin virkavelvollisuuden rikkomista pidettävä tahallisena. Puolestaan tilanteessa, joka on ennakoimaton ja nopeasti kehittyvä, on tällöin kyse korkeintaan tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Linkit

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.