Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen hallintoprosessissa verrattuna siviiliprosessiin – keskeiset erot

Myöhänen, Sami

Defensor Legis 2/2021 s. 281–301
14.6.2021
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Yleisesti on tunnettua, että oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva sääntely ja oikeustila eroavat toisistaan hallinto- ja siviiliprosessuaalisessa järjestyksessä käsiteltävissä asioissa. Tässä artikkelissa tarkastelun kohteena ovat mainitut erot ja niiden syyt erityisesti säännöstasolle paikannettuina. Artikkelin tavoitteena on oikeusjärjestelmän sisäisen vertailun kautta selkeyttää hallintoprosessuaalisen oikeudenkäyntikuluharkinnan peruslähtökohtia. Vertailtavien prosessilajien oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan sääntelyn keskeisimmät erot liittyvät korvausvelvollisuuden yleisiin perusteisiin eli kuluvastuun jakautumiseen oikeudenkäynnin osapuolten kesken ja siihen, että hallintoprosessissa yksityinen asianosainen voi joutua korvaamaan viranomaisen oikeudenkäyntikuluja vain poikkeuksellisesti, paitsi kun joidenkin asiaryhmien osalta on erityissääntelyä.

Lisäksi kulujen korvattavuus ajalta ennen oikeudenkäyntiä on hallintoasioissa suppeampaa kuin riita-asioissa. Tämä johtuu siitä, että hallintomenettelystä aiheutuneet kulut eivät ole korvattavia kuluja hallintolain eivätkä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain perusteella. Myös suhtautuminen oikeudenkäynnin osapuolen oman työn ja menetyksen korvaamiseen vaikuttaa olevan erilaista hallinto- ja siviiliprosessuaalisissa asioissa.

Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevalla oikeustilalla on vaikutuksensa oikeudenkäynnin osapuolen menettelylliseen oikeusturvaan. Siviiliprosessin keskeinen ongelma on jo pitkään ollut korkeat oikeudenkäyntikulut. Hallintotuomioistuinten oikeudenkäyntikuluratkaisut ovat puolestaan usein olleet hyvin yleispiirteisesti perusteltuja, eikä esimerkiksi syitä kuluvaatimusten määrälliselle kohtuullistamiselle ole juuri avattu.

Linkit

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.