Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Yleinen tuomioistuin vai merioikeus – toimivalta ja päätösvaltaisuus

Seppä, Antero

Defensor Legis 2021/1 s. 197
8.3.2021
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Artikkelissa tutkitaan merioikeusinstituutin kehittymistä vuoden 1873 merilaista nykyisin voimassa oleviin säännöksiin merioikeuden toimivallasta ja päätösvaltaisuudesta. Tutkimuksen aikajakso on yli 100 vuotta ja tänä aikana merioikeuksien lukumäärä on supistunut useista kymmenistä vain kahteen – Ahvenanmaan ja Helsingin. Merioikeudet eivät Suomessa ole Ruotsin mallin mukaisesti erityistuomioistuimia, vaan kaksi käräjäoikeutta, jotka käsittelevät merilaissa tarkoitettuja asioita (ML 21:1).

Merilain 21:3 on riita-asioiden toimivallan perussäännös, ja sen mukaisesti käsitellään ja ratkaistaan esimerkiksi vahingonkorvausoikeudelliset vastuut. Merioikeuksien toimivaltaan kuu-luvat myös meriselitykset sekä merivahingonselvitystä koskevat moitekanteet. Viimeksi korkein oikeus on linjannut merioikeuden toimivaltaa ratkaisussaan KKO 2017:24, jossa muun muassa todetaan, että kyseisessä tapauksessa oli tullut soveltaa merilakia ja sen vuoksi ehdoton ja yksinomainen oikeuspaikka oli asianmukainen merioikeus. Edelleen korkein oikeus korosti, että tuomioistuimen on itse viran puolesta tutkittava toimivaltansa.

Jo vuoden 1873 merilakia säädettäessä havaittiin, ettei asioita käsittelevien tuomioistuinten asiantuntemus sellaisenaan ehkä riitäkään asioiden ratkaisemiseen. Lain 235 §:ssä säädettiinkin, että asiaa käsittelevän raastuvanoikeuden toimivaltaisten jäsenten lisäksi tuli oikeudessa olla läsnä kaksi asiantuntevaa miestä tuomioistuinta avustamassa. Nykyisen ML 21:2 mukaan merioikeudessa tuomioistuinta avustaa kaksi asiantuntijaa, jotka ovat läsnä asian käsittelyssä, mutta eivät kuuluu merioikeuden päätösvaltaiseen kokoonpanoon.

Rikosjutuissa merioikeuden peruskokoonpano on puheenjohtaja ja kaksi lautamiestä sekä tarvittaessa meriasiantuntijat. Puheenjohtaja voi ratkoa rikosjutut yksinkin, ellei yhdestäkään syytteessä mainitusta rikoksesta ole säädetty neljää vuotta ankarampaa vankeusrangaistusta. Riita-asioissa merioikeus on päätösvaltainen kolmen lainoppineen jäsenen kokoonpanossa. Merilaki ja erityisesti sen 20 luvun rangaistussäännökset kaipaavat uusimista.

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.