Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Menettämisseuraamukset metsästysrikoksissa erityisesti hovioikeuksien ratkaisukäytännön valossa

Kotiranta, Kai - Autto, Sini

Defensor Legis 2021/1 s. 159
8.3.2021
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Artikkelissa tutkitaan metsästysrikosten menettämisseuraamuksia lainopillisin keinoin. Metsästysrikoksia koskevaa oikeuskirjallisuutta ja tutkimusta on niukasti. Siksi artikkelissa hyödynne-tään runsaasti hovioikeuksien oikeustapausaineistoa.

Metsästyslain 80 § sisältää menettämisseuraamuksia koskevat erityissäännökset, jotka ovat rikoslain 10 lukuun nähden ensisijaisia. Ennen kuin voidaan tutkia metsästykseen liittyviä menettämisseuraamuksia, on tärkeää ymmärtää mitä metsästämisellä ja metsästysoikeudella tarkoitetaan. Niiden väärä tulkinta voi aiheuttaa väärän rikosnimikkeen valinnan, mikä taas vaikuttaa tuomittavaan menettämisseuraamukseen. Metsästyslain 80 §:n mukaisia menettämisseuraamuksia ei voida tuomita kaikkien rikosnimikkeiden perusteella. Metsästysoikeus vaikuttaa myös siihen, kenellä on oikeus saada laittomasti metsästetty riistaeläin tai sen arvo itselleen. Menetetyksi voidaan tuomita vain joko eläin tai sen arvo.

Yleisin metsästysrikosten seurauksena konfiskoitu tekoväline oli oikeustapausaineiston perusteella ampuma-ase. Näihin kohdistuneissa menettämisvaatimuksissa ja niiden laajuuksissa oli kuitenkin havaittavissa eroavaisuuksia. Muina metsästysrikosten tekovälineinä oli konfiskoitu mm. metsästyskoira, moottorikelkka ja riistakamera. Konfiskaatio on mahdollista jättää tuomitsematta kokonaan tai osittain rikoslain 10:10:n kohtuullistamissäännöksen nojalla. Oikeus-tapausaineistossa kohtuullistamista oli harkittu ampuma-aseiden ja moottorikelkkojen kohdalla.

Metsästysrikosten seuraamuksena voidaan tuomita menetetyksi myös taloudellinen hyöty, kun rikoksentekijä on myynyt riistaa eteenpäin. Riistaeläimen arvon menettäminen voidaan rinnastaa vahingonkorvaukseen. Näin ollen konfiskoitavan riistaeläimen arvo voidaan vähentää menetettäväksi tuomittavasta taloudellisesta hyödystä. Metsästysrikosten menettämisseuraamukset eivät aina osoittautuneet täysin yhteneväisiksi. Tähän olisi tarpeen kiinnittää huomiota seuraamusten ennakoitavuuden ja yhdenvertaisuuden kannalta.

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.