Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Suomalaisen verkkotunnuksen poistaminen hallinnollisessa menettelyssä toisen tunnusmerkin perusteella

Savola, Pekka

Defensor Legis 2021/1 s. 99
8.3.2021
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Liikenne- ja viestintävirasto voi vaatimuksesta poistaa suomalaisen verkkotunnuksen hallinnollisessa menettelyssä aiemmin rekisteröidyn toiminimen tai tavaramerkin perusteella. Päätökseen voi hakea muutosta markkinaoikeudesta ja edelleen korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Artikkelissa systematisoidaan tätä verkkotunnusmenettelyä ja arvioidaan sen suhdetta muihin oikeussuojakeinoihin.

Verkkotunnusmenettely tarjoaa rekisteröidyn suojatun nimen tai merkin haltijalle nopeaa ja tehokasta oikeussuojaa. Tämä yksinkertaistettu menettely on riippumaton toiminimi- ja tavaramerkkilakien kielto-oikeuksista, ja verkkotunnus voidaan myös siirtää vaatimuksen esittäjälle. Vaatimuksen esittäjällä tulee olla ollut verkkotunnusta merkittäessä Suomessa suojattu nimi tai merkki, jota verkkotunnus vastaa tai muistuttaa. Verkkotunnuksen haltijalla tulee olla hyväk-syttävä peruste tunnusmerkkiä vastaavan verkkotunnuksen merkitsemiselle, eikä tunnusmerk-kiä muistuttavaa verkkotunnusta saa olla merkitty ilmeisessä hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa. Hyväksyttävä peruste voi olla lähinnä se, että verkkotunnus on ollut merkitsijän jo rekisteröity tunnusmerkki tai sen osa. Verkkotunnusmenettelyssä ei arvioida tunnusmerkkien lainvastaisuutta tai paremmuutta.

Sen sijaan toiminimeen tai tavaramerkkiin perustuvassa riita-asiassa loukkaus voidaan todeta tyypillisesti vain saman toimialan elinkeinotoiminnassa, mutta toisaalta myös, vaikka Suomessa suojattu tunnusmerkki on rekisteröity vasta verkkotunnuksen merkitsemisen jälkeen. Lisäksi voidaan arvioida tunnusmerkin vakiintumista ja pätevyyttä. Verkkotunnuksen käyttö on usein kielletty lähinnä tietyssä elinkeinotoiminnassa, eikä verkkotunnusta välttämättä saa itse haltuun. Sopimattomaan menettelyyn elinkeinotoiminnassa perustuvan kiellon perusteena voi mainittujen lisäksi joillakin edellytyksillä olla vilpillinen menettely haettaessa sellaista verkkotunnusta, joka on sekoitettavissa tai aiheuttaa sekaannusvaaraa ulkomaiseen tunnusmerkkiin tai Suomessa käytettyyn rekisteröimättömään merkkiin.

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.