Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Asianajajan ammattieettinen vastuu päämiehen väitteistä rikos- ja riitaprosessissa

Kajala, Jani

Defensor Legis 2021/1 s. 61
8.3.2021
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Asianajajan tapa edistää päämiehensä etua ja oikeutta voidaan jaotella sen mukaan, miten aggressiivisesti tai pehmeästi hän ajaa päämiehensä asiaa.

Aggressiivinen asianajo tarkoittaa sitä, että asianajaja ei niinkään pohdi hyvään prosessitapaan liittyviä kysymyksiä, vaan on valmis ajamaan päämiehensä asiaa käyttäen kyseenalaisiakin keinoja.
Pehmeä asianajo tarkoittaa sitä, että asianajaja ottaa päämiehensä edun ajamisen ohella mahdollisimman hyvin huomioon prosessiperiaatteiden merkityksen ja vastapuolen intressit asiassa. Mitään yleistä linjausta ei voida antaa siitä, miten voimakkaasti asianajajan tulisi ajaa asiaa.

Rikosprosessissa asianajajan tulee arvioida, millä perusteilla hän voi väittää päämiehen kanssasyytetyn syyllistyneen asiassa rikokseen, ja miten päämiehen kuuleminen tai kuulematta jättäminen saattaa vaikuttaa syyttäjän esittämään näyttöön. Asianajajalla ei ole oikeutta esittää ketä tahansa toista henkilöä syylliseksi rikokseen, vaan henkilöllä tulee olla sellainen liityntä rikosprosessiin, että hänen voidaan katsoa toimineen asiassa rikollisesti.

Päämiehen kuuleminen todistelutarkoituksessa voi olla päämiehelle vahingollinen tieto tai todiste. Tästä huolimatta asianajajalla on oikeus kuulla päämiestä todistelutarkoituksessa. Asianajajaa
ei voida saattaa ammattieettiseen vastuuseen siitä, mitä päämies on kertonut.

Asianajajan vastuu päämiehen väitteistä voi joutua enemmän koetukselle riitaprosessissa kuin rikosprosessissa. Asianajaja joutuu soveltamaan rinnakkain luottamusvelvollisuuttaan ja velvollisuutta
olla antamatta halveksuvia väitteitä vastapuolesta. Asianajajaa ei tulisi herkästi saattaa vastuuseen siitä, että hän esittää päämiehensä puolesta, että teko täyttää rikoksen tunnusmerkistön.

Asianajajan ei tulisi kohdistaa toisen osapuolen asiamieheen oikeudenkäyntikuluvaatimusta painostaakseen toisen osapuolen asiamiestä vetäytymään asiasta tai kohtuullistamaan vaatimuksia.

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.