Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Jatkokäsittelyluvan rajoittaminen

Kemppinen, Heikki - Koskenniemi, Johannes

Defensor Legis 2021/1 s. 18
8.3.2021
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Oikeudenkäymiskaaren 25 a luvun 12 §:n mukaan jatkokäsittelylupa (JKL) voidaan rajoittaa koskemaan osaa käräjäoikeuden ratkaisusta. Vaikka säännöksen tehokkaalla käyttämisellä olisi saavutettavissa prosessitaloudellisia säästöjä, säännöstä sovelletaan tilastotietojen perusteella varsin harvoin.

On tulkinnanvaraista, millaisiin osiin käräjäoikeuden ratkaisua jatkokäsittelylupa on rajoitettavissa. Yhdenlaisena peukalosääntönä voidaan pitää sitä, ettei JKL:n ulkopuolelle voida rajata
sellaista osaa ratkaisusta, johon JKL:n sisäpuolelle rajatun muutosvaatimuksen menestyminen saattaa vaikuttaa. Tuomion rakenteen kannalta lähestyttynä tämä tarkoittaa sitä, että tuomiossa
myöhemmin käsiteltävä osaa, joka on riippuvainen JKL:n sisäpuolelle rajatun osan kohtalosta, ei yleensä voida rajata JKL:n ulkopuolelle.

Korkein oikeus ei ole antanut ennakkoratkaisua OK 25 a luvun 12 §:n tulkinnasta. KKO:n JKL-asioita koskevasta oikeuskäytännöstä on kuitenkin saatavissa tulkinnallista johtoa. Ratkaisun KKO 2014:63 perusteella varsin hienojakoinen rajoittaminen voisi olla mahdollista. Oma
kysymyksensä on, mikä merkitys on muutamien ratkaisujen perusteluissa esitetyillä rajoittamiseen viittaavilla kannanotoilla, joista huolimatta JKL on päätöslauselman mukaan myönnetty rajoittamattomana.

OK 25 a luvun 12 §:n esikuvana on toiminut valitusluvan rajoittamista koskeva OK 30 luvun 3 §:n 2 momentin 1 kohta. Mainitun säännöksen soveltamiskäytännöstä ei kuitenkaan ole merkittävästi
apua selvitettäessä JKL:n rajoittamisen edellytyksiä, mikä johtuu keskeisesti siitä, että valituslupaa rajoitetaan vain harvoin 1 kohdan nojalla.

Jatkokäsittelyluvan rajoittamista voidaan pitää käyttökelpoisena ja tulkinnallisesti joustavana instrumenttina, jonka laajempi soveltaminen saattaisi edesauttaa jatkokäsittelylupajärjestelmälle asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.