Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Oikeusturvavakuutus ja asianajajan palkkio

Laukkanen, Valtteri

Defensor Legis 1/2021 s. 40–60
8.3.2021
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Artikkelissa tarkastelun kohteena ovat asianajajan päämiehen oikeusturvavakuutuksen vaikutukset asianajajan palkkioon. Artikkelissa tarkastellaan ensinnäkin, voiko asianajajalla olla oikeutta

oikeusturvavakuutuskorvaukseen, mitkä ovat sellaisen oikeuden edellytykset ja voiko oikeus saada suojaa myös päämiehen velkojia kohtaan.

Tarkastelu osoittaa, että asianajajalle voi syntyä päämiestä parempi oikeus vakuutuskorvaukseen. Merkitystä on erityisesti vakiintuneesti oikeusturvavakuutusasioissa noudatettavalla menettelyllä,

jossa asianajaja on yhteydessä vakuutuksenantajaan ja vakuutuksenantaja asianajajaan. Toisaalta pelkästään päämiehen oikeusturvavakuutuksen perusteella asianajajan ja vakuutuksenantajan välillä ei ole sopimussuhdetta tai muuta oikeussuhdetta.

Asianajajan oikeuden suojaa päämiehen velkojiin nähden puoltavat useat argumentit. Toisaalta tilannetta on perusteltua arvioida saamisoikeuden siirtona, jolloin asianajajan velkojansuoja

edellyttäisi nimenomaista vakuutuksenantajalle tehtävää korvaussaamisen siirtoilmoitusta. Selkeintä onkin sopia nimenomaisesti oikeusturvavakuutuksen hyödyntämisestä asianajajan palkkioon

ja vakuutuskorvaussaamisen siirrosta sekä lisäksi tehdä siitä nimenomainen siirtoilmoitus vakuutuksenantajalle.

Artikkelissa tarkastellaan myös sitä, miten päämiehen oikeusturvavakuutus vaikuttaa päämiehen oikeusavun saamiseen, kun päämiehellä sinänsä on oikeusturvavakuutus, mutta vakuutuksenantaja kieltäytyy maksamasta vakuutuskorvausta. Tästä näkökulmasta käsitellään tulkinnanvaraista kysymystä siitä, onko päämiehellä oikeusapulain 3b §:ssä tarkoitetulla tavalla kysymyksessä olevan asian kattava oikeusturvavakuutus. Lisäksi käsitellään oikeusavun hakemiseen

liittyviä tulkintaongelmia sekä yksityisen avustajan määräämisen edellytyksiä kyseessä olevissa tilanteissa.

Linkit

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.