Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Euroopan unionin yleiseen tietosuoja-asetukseen ja Suomen tietosuojalakiin liittyvistä oikeudellisista ongelmista

Tähti, Aarre

Defensor Legis 2019/3 s. 324
4.6.2019
Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus tuli voimaan 24.5.2016. Tietosuoja-asetuksella säännellään verrattain laajasti henkilötietojen käsittelyä, suojaa ja liikkuvuutta EU:n jäsenvaltioissa. Tietosuojalaki (1050/2018) tuli voimaan 1.1.2019. Sillä täsmennetään ja täydennetään tietosuoja-asetusta. Tietosuojalakiin ja tietosuoja-asetukseen sekä niiden välisiin suhteisiin liittyy lukuisia ongelmia ja ristiriitaisuuksiakin. Niistä käsitellään tässä artikkelissa seuraavia: a) tietosuoja-asetuksen ja sen säätämisen oikeudellista perustaa, b) tietosuojalain 2.1 §:n suhdetta EU-oikeudelliseen ensisijaisuuden periaatteeseen, c) tietosuoja-asetusta Suomen perustuslain (731/1999) 10.1 §:n näkökulmasta sekä d) tietosuoja-asetuksen tulkinnanvaraisuutta ja vaikeaselkoisuutta sekä niiden vaikutusta oikeussuojaan. Artikkelissa tarkasteltavat ongelmat ilmenevät tietosuoja-aihepiiriä koskevan suomalaisen virallisaineiston eri kohtien välisissä suhteissa jännitteinä ja ristiriitaisuuksina. Sen vuoksi artikkelin lähdeaineistona on käytetty jokseenkin pelkästään ao. säädöksiä ja valtiopäiväasiakirjoja. (Edilex-toimitus)

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.