Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Konkurssipesän ympäristövastuu ja vaikutukset velkojien asemaan

Kantola, Heidi – Hänninen, Mira

Defensor Legis 2019/3 s. 241
4.6.2019
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Tässä artikkelissa selvitetään konkurssipesän ympäristövastuuta koskevaa nykytilaa ja erityisesti konkurssipesän ympäristövastuun suhdetta eri velkojaryhmien saamisoikeuden tosiasialliseen toteutumiseen. Tarkastelu on rajattu niin sanottuun julkisoikeudelliseen ympäristövastuuseen. Artikkelissa käsitellään ensin keskeisiä konkurssioikeudellisia lähtökohtia ja maksunsaantijärjestystä sekä konkurssipesän ympäristövastuuta koskevaa vallitsevaa oikeustilaa. Tämän jälkeen siirrytään tarkastelemaan konkurssipesän mahdollisen ympäristövastuun vaikutusta eri velkojaryhmiin. Lopuksi käydään läpi asiaan liittyviä perusoikeudellisia ulottuvuuksia erityisesti vireillä olleen lakiehdotuksen ja siitä annetun perustuslakivaliokunnan lausunnon valossa sekä luodaan lyhyt katsaus tulevaisuuteen. (Edilex-toimitus)

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.