Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Oikeusvaltioperiaate, oikeusvarmuus ja koherenssi Euroopan unionin kilpailuoikeudessa

Raitio, Juha

Defensor Legis 1/2019 s. 58–68
5.3.2019
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Kilpailuoikeudessa on usein katsottu olevan kyse markkinavoiman kontrolloinnista. Talouspainotteisessa kilpailuoikeudellisessa tutkimuksessa tehokkuusperiaate ja taloustieteen menetelmät korostuvat. Nykyisin korostetaan tehokkaan tuotannon etuja kuluttajien hyvinvoinnin lisääntymisen näkökulmasta. Toisaalta tehokkuusperiaatteella viitataan EU-oikeudessa siihen, että jäsenvaltioiden tulee taata yksityisille tahoille tehokkaat oikeussuojakeinot heidän EU-oikeuteen perustuvien oikeuksiensa toteuttamiseksi kansallisissa viranomaisissa ja tuomioistuimissa. Tehokkuus viittaa siis ainakin kahteen erityyppiseen kysymykseen, eli toisaalta markkinoiden tehokkaaseen toimintaan ja toisaalta lainkäytön tehokkuuteen. Tässä artikkelissa huomio kiinnittyy tehokkuusperiaatteeseen lainkäytön näkökulmasta. Artikkelissa punnitaan erilaisia oikeusperiaatteita suhteessa toisiinsa. Artikkelissa lähestytään kilpailuoikeutta oikeusvaltioperiaatteen, oikeusvarmuuden periaatteen ja EU-oikeuden koherenssin näkökulmista. (Edilex-toimitus)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.