Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Hallitusmateriaalin jakaminen avustajalle sisäpiirisääntelyn näkökulmasta

Aalto, Johan – Sahrakorpi, Anna

Defensor Legis 2/2018 s. 149–166
19.4.2018
Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Kirjoituksen lähtökohtana on, että hallitustiedon luovuttaminen hallituksen jäsenen taustayhteisölle kyseisen jäsenen toimesta on osakeyhtiöoikeuden näkökulmasta sallittua. Tässä yhteydessä nousee esiin kysymys siitä, voidaanko myös sisäpiiritiedoksi luokiteltavaa tietoa luovuttaa ja mikäli voidaan, mitä rajoituksia ja edellytyksiä Euroopan parlamentin ja neuvoston 16.4.2014 antama markkinoiden väärinkäyttöasetus (596/2014) asettaa sisäpiiritiedon sallitulle ilmaisemiselle. Tarkastelun lopputuloksena esitetään johtopäätös, että kirjoituksessa esitettyjen tyyppitapausten (ja näille asetettujen reunaehtojen) mukaisesti tapahtuva sisäpiiritiedon ilmaiseminen hallituksen jäsenen tai hallituksen toimesta taustayhteisölle on markkinoiden väärinkäyttöasetuksen näkökulmasta sallittua. On kuitenkin huomioitava, että sisäpiiritiedon ilmaiseminen edellyttää tapauskohtaista arviointia tiettyjen ilmaisemisen edellytysten osalta. (Edilex-toimitus)

Linkit

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.