Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Kilpailuneutraliteetti, yhtiöittämisvaatimus ja taloudellinen toiminta EU:n valtiontukioikeudessa

Alkio, Mikko

Defensor Legis 2017/4 s. 692
13.10.2017
Asiantuntija-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 4.10.2017

Tiivistelmä

Artikkelin tarkoituksena on kuvata EU:n valtiotukisäädösten keskeinen sisältö, josta kilpailuneutraliteetti ja yhtiöittämisvelvollisuus sen toteuttajana seuraavat. Perustuslakivaliokunnan 29.6.2017 antamassa SOTE-lausunnossa todetaan, että "valtioneuvoston on jatkossa huolehdittava erityisen tarkasta lakiehdotusten EU-oikeudellisesta arviosta tarvittaessa yhteistyössä EU:n viranomaisten kanssa." Valtiontukioikeudellisen arvion kannalta keskeinen kysymys on, määritelläänkö toiminta EU:n oikeuskäytännöstä seuraavien periaatteiden nojalla taloudelliseksi toiminnaksi. EU:n valtiontukisäännöt eivät lähtökohtaisesti sovellu ei-taloudelliseen toimintaan, jota ei tuoteta markkinoille. Arvioitaessa SOTE-valinnanvapauslainsäädäntöä EU-lainsäädännön valossa on tarkasteltava sitä, onko valinnanvapauden piiriin tulevien palveluiden tuottamisessa kysymys kokonaan tai osittain taloudellisesta toiminnasta. (Edilex-toimitus)

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.