Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Välimiesoikeuden oikeudesta harkita, mikä merkitys asianosaisen laiminlyönnillä on todisteena asiassa

Hentunen, Marko – Forss, Anders

Defensor Legis 2017/4 s. 579
13.10.2017
Asiantuntija-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 4.10.2017

Tiivistelmä

Välimiehillä on välimiesmenettelylain (967/1992, VML) mukaan velvollisuus edistää riidan asianmukaista ja joutuisaa selvittämistä. He saavat tässä tarkoituksessa pyytää asianosaista, todistajaa tai muuta henkilöä saapumaan kuultavaksi asiassa sekä kehottaa asianosaista tai muuta henkilöä esittämään välimiehille sellaisen hallussaan olevan asiakirjan tai esineen, jolla voi olla merkitystä todisteena (VML 27§). Siitä, missä tapauksissa välimiesoikeus on tehnyt päätelmiä välimiesoikeuden päätösten tai määräysten noudattamatta jättämisestä, on kuitenkin verraten vähän julkista oikeuskäytäntöä tai oikeuskirjallisuutta. Tässä artikkelissa käsitellään välimiesoikeuden oikeutta tehdä asianosaisen kannalta kielteisiä päätelmiä pääasiassa editiotilanteissa, mutta myös tilanteet, joissa henkilö ei saavu kuultavaksi välimiesoikeuden pyynnöstä huolimatta, pyritään huomioimaan soveltuvin osin. Artikkeli koskee ensisijaisesti Suomessa käytävää välimiesmenettelyä. Kansainvälisiä näkökohtia on kuitenkin otettu huomioon mahdollisuuksien mukaan. Asianosaisen (tai kolmannen) laiminlyönnin merkityksen ja seurausten arviointi tapahtuu mitä suurimmassa määrin tapauskohtaisesti, joten artikkelissa esitettyjä näkökantoja voidaan pitää lähinnä yleisinä suuntaviivoina. (Edilex-toimitus)

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.