Kommentti ratkaisusta KHO 2016:207: Ovatko viranomaisen ottamat valokuvat julkisia asiakirjoja?

Telaranta, Kari

Defensor Legis 2017/3 s. 453
7.6.2017
Oikeustapauskommentti
Alkuperäinen julkaisupäivä: 7.6.2017

Tiivistelmä

Kirjoituksessa on tarkasteltavana KHO:n vuosikirjapäätöksenä julkaistu oikeustapaus KHO 2016:207. Tapauksessa oli kyse julkisuuslain soveltamisesta viranomaisen virkatoimien yhteydessä ottamiin valokuviin – ovatko ne viranomaisen asiakirjoja vai viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999, julkisuuslaki) 5.3 §:n mukaisia ei-asiakirjoja. Rajanvetoon haettiin tulkinta-apua julkisuuslain tarkoituksesta (3 §). Tapauksessa oli kyse myös siitä, missä vaiheessa viranomaisen asiakirjojen käyttötarkoitus määräytyy. (Edilex-toimitus)