Lyhyt oppimäärä Euroopan kemikaalivirastosta ja REACH-asetuksesta

Haukka, Sari

Defensor Legis 2017/3 s. 432
7.6.2017
Lyhyempi kirjoitus
Alkuperäinen julkaisupäivä: 7.6.2017

Tiivistelmä

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) panee täytäntöön EU:n uraauurtavaa kemikaalilainsäädäntöä, REACH-asetusta, jonka tavoitteena on suojella ihmisten terveyttä ja ympäristöä sekä edistää innovointia ja kilpailukykyä Euroopassa. Artikkeli antaa yleiskuvan siitä, miten REACH-asetus ja sen keskeinen täytäntöönpanoviranomainen, ECHA, toimivat. (Edilex-toimitus)