Pre pack -menettelyt suomalaisessa konkurssioikeudessa

Savander, Monica

Defensor Legis 2017/3 s. 419
7.6.2017
Asiantuntija-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 7.6.2017

Tiivistelmä

Pre pack -menettelyllä tarkoitetaan liiketoiminnan kauppaa, josta sovitaan ennen konkurssimenettelyn (tai saneerausmenettelyn) aloittamista. Menettelyn yhteydessä koko velallisen liiketoiminta, tai ainakin huomattava osa siitä, myydään kolmannelle osapuolelle. Velallisyhtiö ohjataan tarkoituksella konkurssiin ja velallinen myy liiketoimintansa yhteistyössä suurien velkojien kanssa. Tällöin konkurssivarallisuus, joka jaetaan jako-osuutena velkojille, muodostuu kauppahintasaatavasta. Suomen konkurssilainsäädäntö ei tunne konkurssia edeltäviä menettelyitä tai valmisteluvaiheita. Pre pack -menettelyiden kaltaisia konkurssia edeltäviä etukäteisneuvotteluita on käyty insolvenssioikeuden toimijoiden kesken Suomessa jo vuosia. Kuitenkin vasta viime vuosina on herännyt kysymys, mitä ne oikeastaan tarkoittavat ja mikä niiden merkitys on juridisesti. Artikkelin tarkoituksena on selvittää, minkälaisia konkurssia edeltäviä menettelyitä Suomen konkurssioikeudelliseen käytäntöön kuuluu ja miten niitä käytetään suomalaisessa juridiikan maailmassa. (Edilex-toimitus)