Rajat ylittävä toimivalta korruptiolainsäädännössä

Boman, Marja

Defensor Legis 2017/3 s. 368
7.6.2017
Asiantuntija-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 7.6.2017

Tiivistelmä

Toimivaltakonkurrenssi on yleinen kansainvälisen rikosoikeuden ongelma, johon ei ole löydetty kansainvälisen tason ratkaisua. Artikkelissa sitä tarkastellaan korruptiolainsäädännön näkökulmasta. Artikkelissa toimivallan käsite kattaa ns. preskriptiivisen toimivallan säätää lakeja sekä toimivallan panna lakeja täytäntöön tuomio- ja toimeenpanovallan avulla. Artikkelin tarkoitus on selvittää, mihin kansainvälisen oikeuden valtioiden toimivaltaperiaatteeseen rajat ylittäviä vaikutuksia omaava kansallinen korruptiolainsäädäntö perustuu. Lopuksi pohditaan, voiko toimivaltakonkurrenssista aiheutua ongelmia ja miten usean valtion päällekkäinen toimivalta voidaan käytännössä ratkaista. (Edilex-toimitus)