Pakkokeinoasiat Helsingin käräjäoikeudessa

Fredman, Markku

Defensor Legis 2017/3 s. 353
7.6.2017
Asiantuntija-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 7.6.2017

Tiivistelmä

Empiirisen artikkelin tarkoituksena on selvittää, millaisia pakkokeinoasioita maan suurin alioikeus – Helsingin käräjäoikeus – käsittelee, kuinka paljon näitä asioita on ja millaisiin lopputuloksiin niissä on eräiltä osin päädytty. Artikkelin lopuksi esitetään joitain näkemyksiä siitä tavasta, jolla asiat on käsitelty ja millainen rooli käräjäoikeudelle on muodostunut pakkokeinojen osalta. (Edilex-toimitus)