Sähköiset panttikirjat rahoitustransaktioissa

Majamaa, Heikki

Defensor Legis 2017/3 s. 322
7.6.2017
Asiantuntija-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 7.6.2017

Tiivistelmä

Maakaari (540/1995) on vuodesta 2013 sisältänyt mahdollisuuden saada kiinnitystä koskeva panttikirja joko kirjallisessa tai sähköisessä muodossa. Kirjallinen panttikirja vaihtoehtona on kuitenkin poistumassa lailla maakaaren muuttamisesta (418/2016). Kirjoituksen tarkoituksena on keskittyä analysoimaan siirtymää sähköisiin panttikirjoihin lähinnä yritysrahoituksen näkökulmasta. Huomio kiinnitetään panttikirjan muodosta aiheutuviin eroihin, joilla on vaikutusta käytännön lakimiestoiminnan kannalta kiinteistövakuuksien kanssa toimittaessa. (Edilex-toimitus)