Osakeryhmän jakamattomuuden periaate – Arviointia oikeuskäytännön valossa

Pönkä, Ville

Defensor Legis 2017/3 s. 277
7.6.2017
Referee-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 7.6.2017

Tiivistelmä

Asunto-osakeyhtiöoikeudessa tunnetaan niin sanottu osakeryhmän jakamattomuuden periaate. Periaatteen sisältö ja merkitys on täsmentynyt korkeimman oikeuden ratkaisukäytännössä. Se on käsitellyt periaatetta ainakin kahdessa ratkaisussaan: KKO 2004:91 ja 2017:2. Näistä viimeksi mainittu on annettu voimassa olevan asunto-osakeyhtiölain aikana. Tapauksessa oli kyse siitä, estääkö osakeryhmän jakamattomuuden periaate yhtiöjärjestykseen perustuvan lunastusoikeuden käyttämisen tilanteessa, jossa saannon kohteena on vain osa osakeryhmään kuuluvista osakkeista. Artikkelissa kuvataan ja analysoidaan tätä käytännön oikeudenhoidon ja oikeustutkimuksen kannalta tärkeää prejudikaattia. Lisäksi käsitellään oikeuskirjallisuudessa verrattain paljon huomiota saanutta ratkaisua KKO 2004:91 sekä osakeryhmän jakamattomuuden periaatteen normatiivista perustaa, periaatteen tarkempaa sisältöä ja sen justifikaatiota. Artikkelissa käsitellään nimenomaan asunto-osakeyhtiöoikeudellisia oikeuskysymyksiä erotuksena yleisestä (osake)-yhtiöoikeudesta. (Edilex-toimitus)