Sitoumuspäätökset kilpailuoikeudellisena instrumenttina Suomessa

Castrén, Martina

Defensor Legis 2017/2 s. 250
19.4.2017
Asiantuntija-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 19.4.2017

Tiivistelmä

Kilpailu- ja kuluttajavirastolla on vuodesta 2004 alkaen ollut mahdollisuus puuttua markkinoilla havaitsemaansa kilpailuongelmaan määräämällä elinkeinonharjoittajan sille ehdottamat sitoumukset noudatettavaksi. Kilpailulain (948/2011) 10 § antaa Kilpailu- ja kuluttajavirastolle oikeuden päättää kilpailunrajoitusta koskevan epäilyn selvittäminen sitoumuspäätöksellä silloin, kun sitoumukset poistavat tarkasteltavana olevan menettelyn kilpailua rajoittavan luonteen. Sitoumuspäätökset mahdollistavat toiminnan kieltävää päätöstä nopeamman puuttumisen kilpailua rajoittavaan menettelyyn. Keskeinen ero kieltopäätöksen ja sitoumuspäätöksen välillä on se, että jälkimmäisessä Kilpailu- ja kuluttajavirasto ei ota lopullisesti kantaa siihen, onko kilpailua rajoitettu. Sitoumuspäätöksen taustalla on aina epäily kilpailunrajoituksesta, mutta päätöksessä menettelyn luonteesta ja vaikutuksista esitetään ainoastaan viraston alustava arvio. Artikkelissa tarkastellaan sitoumuspäätösten roolia kilpailuvalvonnassa ja perehdytään Kilpailu- ja kuluttajaviraston päätöskäytäntöön.