Eräiden viranomaisten pääsy asianajajan salassa pidettäviin asiakastietoihin

Ilveskero, Mika

Defensor Legis 2017/2 s. 236
19.4.2017
Asiantuntija-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 19.4.2017

Tiivistelmä

Kirjoituksessa esitellään eräiden hallintoviranomaisten tutkintaoikeuksia ja selvitetään, kuinka sääntely ottaa huomioon asianajajien salassapito-oikeuden, jonka tarkoituksena on suojata asiakkaan oikeutta luottamukselliseen yhdenpitoon asianajajan kanssa. Kirjoitus perustuu asianajaja Mika Ilveskeron Asianajajaoikeuden killan 25. kokoontumisessa 15.11.2016 pitämään esitykseen eräin täydennyksin.