Advokatoorisista maksiimeista asianajajaoikeuteen

Peltonen, Jukka

Defensor Legis 2017/2 s. 199
19.4.2017
Asiantuntija-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 19.4.2017

Tiivistelmä

Kirjoituksessa tarkastellaan asianajajaoikeuden ominaispiirteitä sekä sen historiaa, nykypäivää ja tulevaisuutta. Kirjoitus on asianajaja Jukka Peltosen esitelmä Asianajajaoikeuden killan 24. kokouksessa 14.9.2016.