Asianajajaoikeuden merkityksestä rikosasioissa

Leppiniemi, Riitta

Defensor Legis 2017/2 s. 193
19.4.2017
Asiantuntija-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 19.4.2017

Tiivistelmä

Kirjoituksessa tarkastellaan asianajajaoikeuden merkitystä rikosoikeudellisissa asioissa. Aihetta pohditaan asianajotoimintaan liittyvän lainsäädännön ja asianajajaeettisten itsesääntelynormien kautta. Kirjoitus perustuu asianajaja Riitta Leppiniemen esitelmään professori Matti Ylöstalon muistoseminaarissa 3.2.2017.